0.9 C
Виена
петък, 8 декември, 2023
spot_img

MIND THE GAP II

-- Реклама --

Съвместен проект на галерия bäckerstrasse 4, Виена и на галерия Radiator, Ню Йорк  

17.02 – 27.03.2015

оригинален текст на английски Борис Костадинов

daniela-kostova_play-date_2015
снимка: Daniela Kostova

Откриване: 17 февруари (вторник), 2015, 19.00 – 21.00, Bäckerstrasse 4, A-1010 Виена

Артисти: Rasmus Albertsen, Adam Frelin, Mathias Kessler, Даниела Костова, Gerald Moser, Olaf Osten, Judith Saupper, Raphaele Shirley, Боряна Венциславова, Tamas Veszi

Куратор: Борис Костадинов

MIND THE GAP е проект, който има за цел да насърчи диалога между артисти, работещи в Австрия и САЩ. Първото издание на MIND THE GAP I се състоя в галерия Radiator, Ню Йорк , в края на 2013 г. и началото на 2014 г. Тази година галерия bäckerstrasse 4, Виена е домакин на MIND THE GAP II. Втората част на проекта съдържа нови и специално създадени за изложбата работи, между които се откроява и дизайна на фасада на галерията във Виена.

MIND THE GAP спекулира с идеята, че времето, в което живеем, би могло да се опише като “технологично Средновековие” – една метафора на антиутопията за бърз технологичен напредък на фона на нарастващата дискриминация на опредлени социални групи и общности; като условие за развитието на научния прогрес, настъпил по време на финансови кризи и остарели капиталистически системи; една епоха, която базира своята митология на технологични продукти, които не осигуряват никакви алтернативи за реформи на анахроничните обществени модели.

Проектът отразява и социално-лингвистичен дискурс, градящ се върху “превод” от изискан на масов език, подобно на религиозните постулати през Средновековието, които са преведени на езика на обикновения човек чрез визуалните изкуства.

Също така в MIND THE GAP откриваме античното противопоставяне природа-култура. Напредналите технологични общества са зависими от природните ресурси, но непрекъснато се стремят да дискридитират значението на природата и да се разграничат от нея чрез предлагане на потребителя на изкуствени “естествени продукти”.

Целта на MIND THE GAP е да разгледа начините, по които възприемаме себе си в съществуващите технологични, политически и културни пространства.

Изложбата представя артистите, движещи се между личния опит и всеобхватните метаофори, между романтичната идея за прогрес и визията за антиутопия.

 

MIND THE GAP II – VIENNA 

А project of bäckerstrasse4, Vienna and Radiator Gallery, New York February 17 – March 27, 2015

Opening reception: February 17 (Tuesday), 2015, 7 – 9 pm Bäckerstrasse 4, A-1010 Vienna

Artists: Rasmus Albertsen, Adam Frelin, Mathias Kessler, Daniela Kostova, Gerald Moser, Olaf Osten, Judith Saupper, Raphaele Shirley, Borjana Ventzislavova, Tamas Veszi

Curator: Boris Kostadinov

MIND THE GAP is a long-term project that promotes dialogue among artists working in Austria and the United States. MIND THE GAP I – NEW YORK was presented in the Radiator Gallery at the end of 2013 and the beginning of 2014. This year the bäckerstrasse4 hosts MIND THE GAP II – VIENNA.

The second part of the project contains more and specially created new works. MIND THE GAP speculates on the idea that our time could be described as „technological Middle Ages“ – a dystopian metaphor for swift technological advancement concurrent with the rise of disadvantaged communities and compromised societies; a condition of scientific progress occurring during crises of collapsing financial and outdated capitalist systems; an era which bases its mythology on technological products that do not provide any alternatives for reforms of anachronistic public models.

The project also reflects upon social linguistics. Its basis is a „translation“ of the sophisticated language of innovations into mass language, just as in the Middle Ages complicated religious postulates were translated into the language of the illiterate peasants through visual arts.

Finaly the project examines a great paradox recalling a classic dichotomy from ancient times: nature versus culture. An advanced technological society is impossible without natural resources, and constantly strives to fix its broken relationship with nature by offering artificial “natural products” to the consumer. The purpose of Mind the Gap is to examine the ways we perceive ourselves in the current technological, political and cultural landscape.

The exhibition presents artists’ reflections that move between a personal approach and overarching metaphors, between the romantic idea of progress and visions of dystopia.

Text by Boris Kostadinov (curator of the exhibition)

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации