0.9 C
Виена
петък, 8 декември, 2023
spot_img
НачалоAвстрияСистема на оценяване в австрийските училища

Система на оценяване в австрийските училища

-- Реклама --

Текст Петя Райвегер

Формите на оценяване в училище са няколко като има разлики дали детето посещава началното училище, средното училище или гимназия. Отново държа да отбележа, че аз предподавам в начално училище, съответно съм по-добре запозната с механизма на оценяването от първи до четвърти клас.

Оценките в австрийските училища са:

1 – Много добра (Sehr gut)

2 – Добра (Gut)

3 – Задоволителна (Befriedigend)

4 – Достатъчна (Genügend)

5 – Недостатъчна (Nicht genügend)

Форми на оценяване в началното училище, които са в сила от учебната 2019/20 година:

Системата за оценяване в Австрия е 5-стененна. Цифрови оценки могат да се поставят само в края на срока или на учебната година, както и на класните работи в края на четвърти клас (при тях оценката се поставя цифром и словом). През останалото време устните и писмените оценявания стават чрез знаци и символи като плюс, минус, вълничка, стикери, печати и т.н. Учителите могат да напишат с думи как се е представило детето, но не могат да изписват словом еквивалента на оценката.

_____________

Записване в начално училище в Австрия – изисквания и срокове

Тестът MIKA-D и какво се случва, ако детето не владее добре немски при записване в училище

_____________________

Формата на оценяване в началното училище през първата година на обучение и през първи срок на втората година се решава на Форума на класа. Това е една от малкото родителски срещи, на която родителите присъстват заедно. На Форума на класа се взимат и други важни решения (например за по-дълги екскурзии) и затова е хубаво да присъствате.

В 1 -ви и 2 -ри клас Форумът на класа може да реши, че до края на първия срок на втори клас включително цифровото оценяване ще бъде заменено с алтернативно такова.

Формата на оценяване трябва да бъде определена в рамките на първите девет седмици от започването на учебната година. Като част от алтернативното оценяване децата получават срочна или годишна информация в края на първия срок или в края на учебната година, която обобщава в няколко изречения учебното и работно развитие на детето. Тази писмена информация се предхожда от среща, на която се обсъжда работата на детето (Bewertungsgespräch). На тази среща  участват класният ръководител, ученикът и законният настойник. Те обсъждат представянето и напредъка на детето в училище. По искане на родителите може да се издаде и удостоверение с цифрова оценка. При алтернативното оценяване цифрова оценка иначе няма.

В началното училище е важно учителите да формулират дори критиката си по позитивен начин. По време на родителските срещи слушайте много внимателно какво казва учителят/учителката  и колко често използва думи като sehr, exzellent, ausgezeichnet, wunderbar  и т.н.

От края на 2 -ри клас всички деца получават свидетелство с оценки.

_____________

Полезни адреси: Български училища в Австрия

Полезни адреси: Езикови консултации и курсове по немски език за деца от 2 до 10 години (подготовка за теста МИКА, възможност за контакт на български език)

Полезни адреси: Austria for beginners – неправителствена организация, която помага на новодошлите чужденци да се справят с правните и административни процедури в Австрия. (възможност за контакт на български език)

____________

Разговорите между класните ръководители, законните настойници и учениците продължават да се провеждат редовно. Целта е съвместно да се обсъди нивото на изпълнение на учебните задачи и всички мерки за подкрепа на ученика.

Когато успехите на учениците се оценяват чрез оценки, към тях се добавя и писмена обосновка (Pensenbuch, Lernzielkataloge, Portfolios, Kompetenzraster).

Изключително важни са оценките в четвърти клас на началното училище, защото на базата на тях се случват кандидатстването и приемът в следващото учлилище.

Оценяване в средното училище Mittelschule (НОВО от учебната 2020/21 година)

От учебната 2020/21 г. средното училище (MS) замени Новото средно училище (NMS) като задължително училище за деца от 10 до 14 години. Всички ученици от началното училище могат да посещават средно училище след успешно завършване на основно училище.

В 5. клас системата за оценяване продължава както в началното училище с 5-степенната скала за оценяване по всички предмети.

От 6. клас се прави разлика между две нива на оценяване, наречени „Стандарт” („Standard“ ) и „Стандарт AHS”( „Standard AHS“). Това се случва при оценяването на представянето на учениците по предметите немски език, математика и съвременен чужд език. Възможни са оценки от 1 до 5 и в двете нива на изпълнение. Оценката съответства на оценяването:

  • „Стандарт AHS“= оценките при AHS-Unterstufe,
  • с „Достатъчно“ при „Стандарт AHS“= „Добро“ при „Стандарт“,
  • с „недостатъчно“ при „Стандарт AHS“ = в най-добрия случай на оценката „Задоволително“ при „стандарт“,
  • с „много добър“ при „Стандарт AHS“ = най-малко оценката на „Задоволително“ при „стандартно AHS“.

Удостоверението в края на семестъра или годината показва на кое от двете нива на представяне е оценен ученикът. Учениците могат да бъдат прехвърлени към друго ниво на представяне по всяко време.

FEIA APP

Придружаваща документация

В допълнение към цифровата оценка се прилагат следните документи, които подчертават силните страни, уменията и талантите на учениците:

  • Допълнително диференцирано оценяване (Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung или EDL)
    Допълнителното  диференцино оценяване на представянето представя в писмена форма нивата на представяне и напредъка в обучението на ученика. В 5-ти, 6-ти и 7-ми клас се дава заедно с годишното свидетелство (Jahreszeugnis), в 8-ми клас заедно със свидетелството за завършване на първи семестър (Schulnachricht).
  • Разговор деца-родители-учители (Kinder-Eltern-Lehrpersonen-Gespräche или KEL- Gespräche)
    KEL разговорите са разговори, на които присъстват детето, законен настойник и учител. Тези разговори се провеждат през всеки срок. Учениците водят разговор със своите родители и учители за успеха в ученето, напредъка в ученето и учебните процеси. Учениците са подготвени за тази форма на обратна връзка в училище. Разговорите на KEL укрепват чувството за отговорност на учениците и също така осигуряват благоприятен климат в училище.

Повече информация за Mittelschule може да намерите ТУК

Повече информация за гимназиите има ТУК

Материалът е подготвен от Петя Райвегер,

начален учител с над 10 години практически опит в австрийско държавно училище.

___________________

Още по темата:

Структура на образователната система в Австрия

Възможности за целодневно обучение и грижа в началното и средно училище в град Виена

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации