0.8 C
Виена
петък, 1 декември, 2023
spot_img
НачалоArtikel auf DeutschИвайло Калфин: Добрите практики трябва да се виждат

Ивайло Калфин: Добрите практики трябва да се виждат

-- Реклама --

Повод за посещението на министъра на труда и социалната политика, г-н Ивайло Калфин във Виена беше участие в благотворителния концерт на австрийската фондация “Конкордия Социални Проекти” за проектите “Конкордия България”. По време на визитата си той даде специално интервю за Меланж Булгарен.

Für den deutschen Text scrollen Sie nach unten

Интервю и превод: Нели Кайл

kalfin
Ивайло Калфин, министър на труда и социалната политика в България

Има ли сътрудничество между фондация “Конкордия България” и българските институции?

Има, разбира се. “Конкордия България” върши много полезна работа от 2007 година насам. Тя се занимава с деца и младежи до 30 години и предоставя различни социални услуги. Взаимодействието, което имаме, е че те работят по правила, които са определени от Националната агенция за закрила на детето. “Конкордия България” е лицензирана от Агенцията и има доста съвместни дейности със Столична Община. Даже трябва да призная, че от някои техни дейности бихме могли да се научим за предлагането на подобни социални услуги в България.

Какви са възможностите и къде са границите на фондации като “Конкордия България”?

Възможностите са в добри практики и примери, както и в модерните политики за работа с деца. “Конкордия” е една фондация, която не работи с държавно финансиране, а изцяло със спонсори, както и с много доброволци. Мисля, че това е един модел, които би трябвало да промотираме, особено доколкото се отнася до работа на доброволци в социални центрове.

Ограниченията винаги са свързани с персонал, финанси и т.н. Но тук не става въпрос “Конкордия България” да замени нито социалната служба, нито да вземе целия терен на неправителствените организации. Доста неправителствени организации работят в областта на социалните услуги за деца. Мисля, че всички услуги, които се предоставят от “Конкордия България”, са действително едни от най-добрите. Те трябва да се показват и виждат.

Споменахте доброволците в социалните услуги: идват ли те предимно от чужбина или от българска страна?

Има и български доброволци, но изглежда, че доброволчеството в социалните услуги е много по-развито в чужбина. За това много ми се иска да помогнем на работата на фондации като “Конкордия България”, за да се види добрия пример. Аз съм сигурен, много българи биха отделили част от времето си, за да помогнат на деца в нужда, ако знаят и имат достатъчно информация.

Говорейки досега за чуждестранни организации в България, нека да обърнем перспективата и да поговорим за българите в чужбина. През юли тази година Парламентът одобри реформа в пенсионната система. Как би се отразила тя на работещите в чужбина българи?

Зависи къде се пенсионира един човек. Ако говорим за страни-членки или страни, с които България има спогодба за социално подпомагане, в страната на платени вноски и за осигурените години се изчислява пенсията от съответната страна. Точните условията за пенсиониране зависят от това къде човек е работил повече и къде ще се пенсионира. Ако е в България, ще е по българските условия за възраст и стаж, ако е в друга страна – по чуждите условия. Когато вече се пенсионира, ще получава пенсия от два източника, т.е. от тези системи, където се е осигурявал до този момент.

Имате ли данни за броя на постоянно работещите в Австрия българи?

Данните, които идват от различни австрийски институции, са, че на трудов договор при други работодатели работят около 9000 души, а самонаети – между 2000 и 2500 души. Не изключвам и да са повече понеже не всички работещи в Австрия влизат в този вид статистика.

В медиите тук доста често се споменава за чужденци, злоупотребяващи със социалната система в Австрия. Има ли сигнали или оплаквания от австрийска страна за българи, действащи по този начин?

Аз лично нямам оплакване от австрийска страна, включително и от министъра на труда и социалната политика, с които се виждаме на съвети. Не съм чул оплакване за проблеми, които идват от българска страна. Разбира се, чета различни публикации. Винаги настоявам да има някаква конкретна информация, тъй като много често се създават митове за европейските страни. България е малка държава, малка като бройка, и не сме тези, които тежим на която и да било социална система. Разбира се има такива, които се опитват да злоупотребяват, те са и от всякаква националност. Там съм заявил готовност за работа със съответното правителство.

Kalfin_interview_s2 copy
г-н Ивайло Калфин с репортера на Меланж Булгариен Нели Кайл

Адекватните квалификации са съществени за пазара на труда, а иновациите навлизат все повече в ежедневието на хората и постепенно изместват цели професии (напр. машинопист/ка). Има ли Вашето министерство програма или инициатива, която да пренасочва хората към подходящи преквалификации?

Професиите по принцип се разглеждат и лицензират от Националната агенция за професионално обучение и образование. Ние имаме програми за преквалификация като основният ни фокус са младите хора до 29 години. Идеята е да бъде изготвен профил на участника в тези програми и до 4 месеца да получи предложения за работа или включване в някакъв вид квалификация. От следващата година се надяваме да въведем една много добра австрийска-германска-швейцарска практика за дуално професионално обучение. С нея след 16 години младият човек прекарва част от времето си в училище и другата част в предприятието, където не е на стаж, а работи и получава заплата. На 18 години се дипломира за средно образование и придобива професионална квалификация. А когато човек си търси работа, е много важно да има опит.

При дуалното образование в Австрия фирмите също имат важна роля понеже те самите търсят хора с подобна квалификация. Очаква ли се това и в България?

Да, разбира се. Много разчитам на австрийските работодатели. Австрийският както е германският бизнес е активен в България и той имат опит от собствените си страни в това отношение. Опитът на страните, които предлагат това обучение, показва много по-малка младежка безработица. Това, от една страна, изисква промени в учебната система, за да не прекарва младият човек в дуално обучение пет дена в седмицата в училище, и от друга страна, бизнесът трябва да е готов да обучава тези хора професионално, когато са в предприятията.

В началото на миналата седмица се проведе Икономическият Форум във Виена. Някои от представителите на бизнеса там говориха за емиграцията на квалифицирани хора от България и липсата на специалисти. Според Вас кои са важните актьори, които биха могли да задържат квалифицираните хора в България?

Важните актьори са всяко едно предприятие, което може да даде перспектива и добър доход на младия човек, както и да го стимулира да се обучи. Дали човек ще има висше, професионално или средно-специално образование, важното е да има преспектива, доход и възможност да създаде и издържа семейство. Има професии, които са вече трайно незаети и за които ще трябва да се дадат очевидно повече стимули. Това, което се търси най-много на пазара на труда, са технически професии, майстори, хора, управляващи автоматични системи или работещи с цифрови технологии за някакъв вид производство. Вярно е, че напоследък има голямо търсене в информационните технологии, но не бих казал, че само една сфера е важна, напр. в медицината се търсят лекари и медицински сестри. Появяват се професии, в които има хроничен дефицит, въпреки че България произвежда такива кадри. Много от младите лекари след дипломиране отиват за специализации в други страни. Средната възраст на лекари и учители в България е доста висока. Все още не е проблем, но ще стане, ако не влизат млади хора, просто ще се изпразни системата.

 

Ivaylo Kalfin: Man muss die guten Beispiele und Praktiken sehen

 Interview und Übersetzung: Nelly Kail

Am 29. Oktober nahm der bulgarische Minister für Arbeit und soziale Politik, Ivaylo Kalfin, an einer Benefizmatinée teil, die von der österreichischen Organisation “Concordia Sozialprojekte” für die Projekte “Concordia Bulgarien“ veranstaltet wurde. Diese Gelegenheit nützte Melange Bulgarien für ein Interview.

kalfin
Der bulgarische Minister für Arbeit und Soziales, Ivaylo Kalfin

Gibt es eine Zusammenarbeit zwischen “Concordia Bulgarien” und den bulgarischen Institutionen?

Natürlich. “Concordia Bulgarien” arbeitet sehr effizient seit 2007. Sie beschäftigt sich mit Kindern und Jugendlichen, die unter 30 Jahre alt sind, und bietet verschiedene soziale Dienstleistungen an. „Concordia Bulgarien” ist vom Nationalamt für Kinderschutz lizenziert, befolgt dessen Regeln und arbeitet mit der mit den Behörden der Hauptstadt zusammen.

 Was sind die Möglichkeiten und die Grenzen, die vor Organisationen wie “Concordia Bulgarien” stehen?

Die Möglichkeiten sind die guten Praktiken und Beispiele, sowie die moderne Politik bei der Arbeit mit Kindern. „Concordia Bulgarien“ funktioniert ohne staatliche Finanzierung, sondern wird ganz von Sponsoren und von Freiwilligen unterstützt. Ich denke, dass es ein Modell ist, für das wir uns einsetzen müssen, insbesondere wenn es um die Arbeit der Freiwilligen in den Sozialzentren geht.

Die Grenzen stehen immer im Zusammenhang mit dem notwendigen Personal, hinreichenden Finanzen usw. Hier geht es aber nicht darum, dass “Concordia Bulgarien” die Funktionen des Sozialamts oder die Aufgabenbereiche anderer Nichtregierungsorganisationen übernimmt. Es gibt ziemlich viele Nichtregierungsorganisationen, die im Bereich der sozialen Dienste für Kinder arbeiten. Ich denke, dass alle Dienstleistungen, die “Concordia Bulgarien” anbietet, einige der besten sind. Sie müssen gezeigt und gesehen werden.

Sie haben die Freiwilligen im sozialen Bereich erwähnt: kommen sie hauptsächlich aus dem Ausland oder aus Bulgarien?

Es gibt auch bulgarische Freiwillige, aber es sieht so aus, dass die freiwillige Arbeit im sozialen Bereich viel mehr im Ausland entwickelt ist. Deshalb möchte ich sehr, dass wir der Arbeit der Organisation “Concordia Bulgarien” helfen, damit man das gute Beispiel sieht. Ich bin sicher, dass viele Bulgaren sich einen Teil ihrer Zeit nehmen würden, um Kinder in Not zu helfen, wenn sie diese Möglichkeiten kennen und genug Information haben.

Wir haben bis jetzt über die ausländischen Organisationen in Bulgarien geredet, ändern wir die Perspektive: so können wir jetzt über die Bulgaren im Ausland reden. Im Juli dieses Jahr wurde eine Reform des Pensionssystems vom Parlament bewilligt. Wir würde sie die Bulgaren im Ausland betreffen?

Es hängt davon ab, wo man in Pension geht. Wenn wir über EU-Mitgliedsstaaten und Staaten, mit denen Bulgarien ein Übereinkommen für soziale Unterstützung hat, reden, dann wird in jedem Staat, wo man einbezahlt hat, die Rente für die versicherten Jahre berechnet. Die genauen Bedingungen für die Pensionierung hängen davon ab, wo man mehr gearbeitet hat und wo man in Ruhestand geht. Wenn das in Bulgarien ist, dann gelten die bulgarischen Bedingungen für Alter und Dienstjahre. Wenn das ein anderes Land ist, gelten die dortigen Bedingungen. Sobald man nach diesen Bedingungen in Ruhestand tritt, erhält man die Rente von allen Systemen, bei denen man sich versichert hat.

Haben Sie Daten über die Anzahl der permanent in Österreich beschäftigten Bulgaren?

Die Daten, die wir von verschiedenen österreichischen Institutionen haben, zeigen, dass es ca. 9000 angestellte und zwischen 2000 und 2500 selbstständige Bulgaren gibt. Ich schließe nicht aus, dass sie mehr sind, weil diese Statistik nicht alle Beschäftigte erfasst.

Oft wird in den österreichischen Medien diskutiert, dass Ausländer das Sozialsystem Österreichs missbrauchen. Gibt es Beschwerde der österreichischen Seite gegen Bulgaren, die sich auf dieser Art verhalten?

Ich habe keine Beschwerde von der österreichischen Seite bekommen, auch nicht vom Minister für Soziales und Arbeit, den ich regelmäßig bei unterschiedlichen Treffen sehe. Ich habe keine Beschwerde über Probleme gehört, die von bulgarischer Seite kommen. Ich lese natürlich verschiedene Publikationen. Ich lege immer Wert darauf, dass es konkrete Information gibt, weil sehr oft Mythen über die europäischen Länder entstehen. Bulgarien ist ein kleines Land, die Anzahl der Bewohner ist auch klein, und wir sind es nicht, die ein Sozialsystem – wo auch immer – belasten. Sicherlich gibt es diejenigen, die versuchen, das System zu missbrauchen – sie sind von jeder Nationalität. Für solche Fälle habe ich meine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der jeweils zuständigen europäischen Regierung erklärt.

Kalfin_interview_s2 copy
Sozialminister Ivaylo Kalfin mit der Reporterin von Melange Bulgaren Nelly Kail

Die geeigneten Qualifikationen sind essentiell am Arbeitsmarkt, die Innovationen kommen aber in den Alltag und ersetzen schrittweise ganze Berufe (z.B. die Tätigkeit Maschinschreiben). Hat Ihr Ministerium Programme, die die Leute bei der Auswahl geeigneten Weiterbildungen unterstützen?

Die Berufe werden im Prinzip vom Nationalamt für Lehre und Ausbildung begutachtet und lizenziert. Wir haben Weiterbildungsprogramme für junge Leute, die unter 29 Jahre alt sind. Die Idee ist, dass ein Profil der Teilnehmer am Programm gemacht wird, bis zu vier Monaten danach bekommt diese Person ein Arbeits- oder Kursangebot. Wir hoffen, dass wir das sehr gute österreichisch-deutsch-schweizerische Programm für duale Ausbildung im kommenden Jahr einführen können. Bei diesem Programm geht der/die Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr gleichzeitig in die Schule und in ein Unternehmen, wo er/sie arbeitet und ein Gehalt bekommt. Im Alter von 18 maturiert er/sie und hat ein Reifezeugnis und eine professionelle Qualifikation. Und wenn man eine Arbeit sucht, ist die Erfahrung sehr wichtig.

Bei der dualen Ausbildung in Österreich haben die Unternehmen auch eine wichtige Rolle, weil sie selbst Leute mit solchen Qualifikationen suchen. Erwartet man das auch in Bulgarien?

Ja, natürlich. Ich verlasse mich sehr auf die österreichischen Arbeitsgeber. Österreichische sowie deutsche Firmen sind in Bulgarien tätig und sie bringen in dieser Hinsicht die Erfahrung aus ihren Ländern mit. Länder, die duale Ausbildung anbieten, zeigen eine viel niedrigere Jugendarbeitslosigkeit. Einerseits sind Änderungen des Lernsystems notwendig, damit die Jugendlichen nicht fünf Tage in der Schule sitzen, anderseits, müssen die Unternehmen bereit sein, diese Leute zu professionell zu bilden.

Anfang letzter Woche hat das Vienna Economic Forum stattgefunden. Einige der Unternehmensvertreter haben die Emigration qualifizierter Arbeitskräfte aus Bulgarien und den Mangel an Experten angesprochen. Wer sind Ihrer Meinung nach die wichtigen Akteure, die die qualifizierten Arbeitskräfte in Bulgarien halten können?

Die wichtigen Akteure sind alle Unternehmen, die eine gute Aussicht, gutes Einkommen für die jungen Leute und Anreize für ihre Ausbildung anbieten. Egal, ob man an der Universität studiert hat oder eine Lehre gemacht hat, wichtig ist es, dass man gute Aussichten, Einkommen und die Möglichkeit hat, eine Familie zu schaffen und zu unterhalten. Es gibt Berufe, die schon permanent nicht besetzt sind und für die man anscheinend mehr Anreize geben muss. Am meisten werden technische Berufe, Handwerker, Leute, die mit automatisierten und digitalen Technologien bei einer Produktion arbeiten können, am Arbeitsmarkt gesucht. Es stimmt schon, dass in letzter Zeit viele Experten im Bereich der Informationstechnologie gesucht werden. Ich würde aber nicht sagen, dass nur ein Bereich wichtig ist, z.B. in der Medizin werden Ärzte und Krankenschwester gesucht. Es gibt schon Berufe, bei denen es chronischen Mangel an Experten gibt, obwohl Bulgarien solche Leute ausbildet. Viele der jungen Ärzte fangen mit ihrer Spezialisierung im Ausland gleich nach dem Universitätsabschluss an. Das Durchschnittsalter der Ärzte und Lehrer in Bulgarien ist ziemlich hoch. Das ist noch kein Problem, aber es wird eines: Wenn keine jungen Leute mehr nachkommen, kann ein funktionierendes Gesundheitssystem nicht aufrecht erhalten werden.

Предишна статия
Следваща статия
СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации