6.7 C
Виена
четвъртък, 29 февруари, 2024
spot_img
НачалоAвстрияАвстрия: По-важни промени в данъчните закони през 2024

Австрия: По-важни промени в данъчните закони през 2024

-- Реклама --

Материалът е подготвен със съдействието на Елизабета Колева, сертифициран данъчен съветник 

В началото на годината влязоха в сила няколко промени в данъчната система. Това са преди всичко мерките за облекчение, които са необходими поради високия процент на инфлация и имат за цел да противодействат на загубата на покупателна способност особено при домакинствата с по-ниски доходи.

Коригиране на данъчните ставки спрямо инфлацията

При прогресивната данъчна система данъчната ставка се увеличава с нарастването на доходите. Ако тя не се коригира редовно спрямо инфлацията, данъкоплатците, чиято брутна заплата се увеличава от инфлацията, всъщност имат по-малка покупателна способност, тъй като по-голяма част от дохода им попада в по-висока данъчна ставка. Този ефект е известен като „студена прогресия“ (Kalte Progression).

От 1 януари 2024 данъкът върху доходите вече ще бъде:

0% за първите 12 816 евро (преди 11 693 евро),

20% за доходите над 12 816 евро до 20 818 евро (преди 19 134 евро),

30% за доходите над 20. 818 евро до 34 513 евро (преди това 32 075 евро),

40 % (преди 41 %) за дохода над 34 513 евро до 66 612 евро (преди това 62 080 евро),

48 % дохода над 66 612 евро до 99 266 евро (преди това 93 120 евро) и

50 % дохода над 99 266 евро.

Субсидия от работодателя за грижи за деца

Досега доброволната субсидия на работодателя за грижи за деца (Arbeitgeberzuschuss zur Kinderbetreuung) в размер до 1000 евро беше освободена от данъци и такси. В началото на новата година тази сума е увеличена на 2 000 евро. Освен това възрастовата граница за освобождаване от данъци е повишена. Сега обезщетението се полага за деца, които в началото на годината все още не са навършили 14 години. Преди това субсидията можеше да се изплаща директно на детското заведение или да се прехвърли на служителите под формата на ваучери. Сега е възможно служителите сами да плащат вноските за детското заведение и те да бъдат възстановени от работодателя.

Допълнителни надбавки за деца и семеен бонус

Допълнителната надбавка (Kindermehrbetrag) за дете ще бъде увеличена от 550 на 700 евро на дете годишно. От нея по принцип могат да се възползват всички самотни работници или самотни родители (Alleinerzieher/Alleinverdiender), които плащат малък или никакъв данък върху доходите и не могат или не могат да се възползват изцяло от семейния бонус. Не е необходимо да се подава молба за допълнителната надбавка за дете; тя автоматично се взема предвид при данъчната оценка на работника, ако са изпълнени изискванията.

Семейният бонус (Familienbonus) не е увеличен отново през 2024 г. за деца до 18-годишна възраст и остава непроменен на 2000 евро. След навършване на 18-годишна възраст е налице увеличение до 700 евро (преди 650 евро), ако за това дете се получава семейна надбавка (Familienbeihilfe).

Фиксираната ставка за домашен офис

Фиксираната ставка за домашен офис (Homeoffice-Pauschale) от 3 евро на ден за домашен офис за максимум 100 дни годишно и закупуването на ергономични офис мебели първоначално беше ограничена до 31 декември 2023 г. и сега ще стане постоянен закон. Важно е броят на дните на домашния офис да бъде правилно отчетен от работодателя в годишния фиш за заплата.

От началото на годината настъпиха промени и в бизнес сектора.

Основно необлагаемо облекчение

Основното необлагаемо облекчение (Grundfreibetrag) вече се прилага до доход от 33 000 евро и възлиза на 15%. Това означава, че тя възлиза на максимум 4950 евро (преди това 4500 евро) и ще се предоставя независимо от инвестициите. Например, ако самостоятелно заето лице получи печалба в размер на 25 000 евро от работата си, се приспада надбавка за печалба в размер на 3 750 евро, която намалява данъчната основа за облагане.

Стъпка по стъпка намаляване на корпоративният данък

Еко-социалната данъчна реформа доведе до постепенно намаляване на ставката на корпоративния данък (Körperschaftsteuer) от 25% на 23%. Още през 2023 г. ставката на корпоративния данък беше намалена до 24%. От 1 януари 2024 г. ще се прилага ставка на корпоративния данък от 23%.

Освен това минималният акционерен капитал за дружествата с ограничена отговорност (Mindeststammkapital GmbH) e намален на 10 000 евро, а минималното плащане на 5 000 евро; 10-годишният период на привилегията за стартиране (т.е. плащането на 35 000 евро или 17 500 евро) e напълно премахнат.

Таксата ORF („такса за домакинствата“)

Таксата ORF (ORF-Beitrag) ще замени предишната такса (GIS-Gebühr) от януари. Тя се дължи от всяко домакинство (Hauptwohnsitz) и някои компании независимо от приемащото устройство.

Фирмите, които са подлежали на облагане с общински данък през предходната година, също са задължени да плащат. 

Размерът за 2024-2026 е определен на  € 15.30 / месец (€ 183.60 за година). За фирмите има плъзгаща се скала в зависимост от сумата на заплатите, които са основа за оценка на общинския данък.  

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации