15.9 C
Виена
понеделник, 25 септември, 2023
spot_img
НачалоAвстрияБългарската общност в Австрия според резултатите от анкетата на Меланж Булгарен

Българската общност в Австрия според резултатите от анкетата на Меланж Булгарен

Кои сме ние, какво ни води и задържа в Австрия, искаме ли да останем или плануваме да се приберем в България, как се интегрираме и какво ни свързва с останалите сънародници – това бяха част от въпросите, които зададохме в анкетата "Българската общност в Австрия днес". Целта на проучването на „Меланж Булгарен“, блогът на българите в Австрия, бе да изградим профил на общността ни тук в началото на 21 век.

-- Реклама --

По данни на Статистик Аустрия през 2002 г. в Австрия са живели 4 690 българи. Почти 20 години по-късно техният брой е вече 38 469, от които 22 552 са във Виена.

Екипът на Меланж Булгарен направи опит да погледне по-дълбоко в тези числа и да очертае профила на българската общност в Австрия. Целта на изследването, проведено през май 2023, беше да направи моментна снимка на живеещите в Австрия българи. Анкетата няма претенции да бъде представителна за българската общност. Причината е в избрания метод на събиране на отговорите (интернет) и на комуникационните канали, през които беше разпространена анкетата. Определено може да се каже обаче, че отговорите са представителни са използващите тези канали българи в Австрия.

В онлайн допитването се включиха 928 човека, от които 899 са се съгласили с общите условия и са попълнили анкетата изцяло.

Социално-демографски и образователен профил

Значителна част от тях – 645 са жени, 186 са мъже, а седем се определят като „други”. Голяма част от участниците в допитването са на възраст между 31 и 45 г. (347) или между 46 и 60 г (284), 119 човека са възраст между 19 и 30, а 79 са над 60 години.

Мнозинството от отговорилите са омъжени/женени – 424, 195 са необвързани, а 183 живеят без брак в трайна връзка. По-голямата част от семействата имат по едно или две деца.

Сред участниците в анкетата преобладават идващите от София – 245 човека, следвани от представителите на Пловдив, Варна и Русе – 207. 197 човека идват от останалите окръжни градове, а 147 от малък град в България.

По настоящем най-много българи живеят във Виена – 548.

Участниците в анкетата показват висока степен на образованост – 346 от тях притежават магистърска степен, 173 – бакалавърска, а 46 – докторска. Със средно специално образование са 120, приблизително толкова са и тези със средно образование.

Близо 50% от участниците в анкетата са отговорили, че живеят на свободен наем самостоятелно или със семейството си. Около 15% заявяват, че притежават собствено жилище и отново толкова, че изплащат ипотека. 13% живеят в общинско жилище.

Значителна част от отговорилите на въпроса „Какво е заниманието ви в момента?” казват, че работят за австрийска фирма – 171 са служители в малка (до 100 човека) фирма, 168 в средно голяма и 168 в голяма (над 500 човека). Около 10% се определят като самонаети лица или упражняващи свободна професия.

Най-раздробени са отговорите на въпроса „В каква област работите?”(виж графиката)

Тук участниците в анкетата активно са допълнили предложените опции с туризъм, ресторантьорство, чистач, маркетинг, ивент мениджмънт, човешки ресурси, застраховане, недвижими имоти, мода, автосервиз, грижа за възрастни хора.

За работата си българите получават най-често годишен доход между 11 000 и 40 000 евро (40%), значително по-малко са тези с доход под 11 000 (16%). 22% казват, че печелят между 40 000 и 100 000 евро и само 4% – над 100 000 евро. Близо 18% от участниците в анкетата са предпочели да не отговорят на този въпрос.

От общо 824 човека, отговорили на питането „От колко време пребивавате постоянно в Австрия” 398 или приблизително 48% заявяват, че са в Австрия вече повече от 10 години. 213 са отговорили, че живеят тук между пет и десет години, а 133-ма или 16% – между две и пет години, 57 – по-малко от две години и 15 – по-малко от шест месеца.

Мнозинството от сънародниците ни тук или 84% са с българско гражданство. 12% от анкетираните имат австрийски паспорт и под 2% – двойно гражданство.

Изключително разнообразни са отговорите на въпроса „Кои фактори бяха важни за решението ви да дойдете в Австрия”. Преобладаващите отговори са: „По-добри възможности за работа и професионално развитие” – 365 отговора (24%) и „По-добра социална среда и качество на живот” – 406 отговора (26%). Образованието е фактор за идване в Австрия за 246 от участниците в анкетата (16%), здравната система и достъпът до медицински услуги е решаващо за 216 човека (14%). Лична връзка е довела 167 човека в алпийската република (17%).

Сред допълнителните отговори преобладават поясненията за конкретния повод за промяната на държавата – дете със специални нужди, „дъщерята живее със семейстовто във Виена, когато се роди внучето, дойдох да помагам”, „дойдох с родителите ми, бях малък – нямах право на избор”, „бягство от една сбъркана система и опростачено общество”, „По-добра среда и перспектива за децата ни”.

Сходно е разпределението и на отговорите на въпроса „Кои фактори ви задържат в Австрия”. Най-голяма част от анкетираните посочват „по-добра социална среда и качество на живот” – 543 (30%) и „по-добри възможности за работа и професионално развитие” – 425 (23%), следвани от „здравна система и достъп до медицински услуги” – 376 (21%), учене – 140 (8%), лична връзка – 171 (9%). „По-голяма сигурност от гледна точка на законодателство, гражданска защита, обезщетение за безработица, пенсионно осигуряване”, „близост до близки”, „по-добро бъдеще за детето ми”, „по-добра сигурност”, „благоприятна среда за отглеждане на деца”, „разочарование от България”.

Мнозинството от анкетираните заявяват увереност, че след  пет години ще бъдат все така в Австрия. На това мнение са 530 човека. Други 110 пък смятат, че ще се върнат в България, 143 нямат представа, а 31 се виждат да живеят в трета държава.

Освен в Австрия или България след пет години запитаните могат да си представят да отидат преимуществено в друга държава от ЕС. Повече от половината или 55% са привърженици на живота в Европа. 16% смятат, че могат да живеят в Азия, 10% в САЩ или Канада, 6% – във Великобритания и 3% в Африка.

Българска връзка

Личният контакт с сънародници е най-често срещаният отговор на въпроса  „По какъв начин сте свързан с българската общност в Австрия?Това са заявили 576 от участниците в анкетата (35%). 287 (17%) човека поддържат връзка с диаспората чрез посещаване на културни и социални събития по българска инициатива и/или с българско участие. Посещаването на българско училище от член на семейството също е възможност за социални контакти със сънародници според 189 от отговорилите (11%). 119 са посочили „по никакъв начин не се чувствам свързан”.

Повече от половината от участниците в анкетата определят нивото си на владеене на немски език (писмено и говоримо) като много добро. Близо 30% го определят като средно, а около 10% като слабо.

340 от общо 590-те човека, отговорилите на въпроса „На какъв език говорите с децата си?”, заявяват, че говорят на  „български”. 180 са отбелязали „предимно на български”, а 32 – „предимно на немски”. 16 говорят с децата си на език, различен от български или немски.

Въпросът „Какво е усещането Ви за принадлежност и връзка с българското общество в България и Австрия” показва почти равномерно разпределение на мненията. Тези, които декларират, че имат „почти никаква”, „слаба” или „много слаба” връзка с българското общество в България, показват по-силна връзка с българите в Австрия. Обратно – посочилите „силна” или „много силна връзка” с българите в България, показват по-ниска степен на интерес към сънародниците си в Австрия.

Най-важните фактори за връзката с родината са родините и приятелите, които живеят в България (45%) и носталгията (19%). Собствеността и инвестициите са фактор за 13% от отговорилите, а достъпът до медии на български език за 10%.  Допълнително посочени са и отговори като „море, храна и климат”, „родина, природа, духовност, енергия”, „по-добри професионални възможности в България”.

Овладяването на немски език се оказва най-същественият фактор, затрудняващ процеса на интеграция в Австрия. Той е посочен от близо 27% от отговорилите. Други 22% не срещат никакви проблеми. Нравите и порядките в тукашното общество са затрудняващ фактор за 14%, а за 20% най-трудно е създаването на собствена социална среда.

Допълнително са посочени отговори като „дискриминация, трудно за реализация на човек, който не е учил тук”, „недоверие, дистанцираност към чужденец от балкански произход”, „консервативното в обществото”, „полицейщината”.

Участниците в анкетата оценяват над средното работата на българското посолство и консулство и малко по-високо тази на БКИ”Дом Витгенщайн” и българските училища (виж таблицата).

Блогът на българите в Австрия „Меланж Булгарен” (42%) и българските групи във Фейсбук (44%) се оказват основните източници за информация за живота на българската общност в алпийската република.

Подробен анализ на така изнесените резултати ще бъде публикуван допълнително.

Резултатите от анкетата са обработени от Optimus Consulting Ltd.

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации