23.4 C
Виена
неделя, 1 октомври, 2023
spot_img
НачалоAвстрияЗаписване в начално училище в Австрия – изисквания и срокове

Записване в начално училище в Австрия – изисквания и срокове

Какво трябва да знаем за записването на детето в първи клас

-- Реклама --

Всяко дете, навършило шест години към първи септември, е длъжно да посещава основно училище. Обучението тук трае четири години и след успешното му завършване в зависимост от успеха и желанието си ученикът може да продължи образованието си в т.нар. Mittelschule или в първото ниво ( Unterstufe) на гимназиите.

Децата, които навършат шестгодишна възраст между 2 септември и 1 март на следващата календарна година, могат да бъдат приети в 1 клас по искане на техните законни настойници при условие, че са готови за училище и имат необходимите умения за усвояване на учебния материал. Тези изисквания се определят при регистрация в съответното училище.

Учебната година започва в първия понеделник за Виена, Долна Австрия, Бургенланд или втория понеделник на септември за всички останали федерални провинции.

Бележка: В материала е проследена процедурата за записване в начално училище във Виена. В останалите провинции тя е сходна като може да има някои регионални детайли.

________________________

Структура на образователната система в Австрия

________________________

Регистрация и прием в държавно основно училище

Родителите на деца в училищна възраст получават писмо от Дирекция „Образование“ за Виена (Bildungsdirektion für Wien), в което се иска да регистрират детето си в най-близкото до местоживеенето им начално училище. Това писмо съдържа всички съответни дати и информация за записване в училище. Предварително условие за получаване на съобщението е децата вече да са регистрирани по адрес във Виена и/или посещават детска градина тук.

Регистрацията в първи клас на основното училище, включително оценката на готовността за училище (Schuleinschreibung), се извършва като част от записването в основно училище.

Ако има твърде много регистрации за дадено начално училище и не могат да бъдат приети всички желаещи, децата се насочват към друго училище в близост до дома им.

Съществени критерии при класирането са братът или сестрата вече да учат в същото училище и близостта на дома на ученика до учебното заведение.  Възможно е записване в училище, което не е близо до местоживеенето, но само ако са останали свободни места, след като са записани децата отговарящи на горните две условия.

Какво представлява оценката на готовността за училище

Законните настойници получават през октомври писмо, което ги уведомява, че през месец януари детето трябва да се яви в училището, в което ще бъде оценена зрелостта му.  Обикновено това е учебното заведение най-близо до местоживеенето или което вече е избрано. Родителите трябва да позвънят в училището, в което желаят да запишат своето дете и да поискат точен ден и час за среща. Препоръчително е това да стане възможно най-бързо. В противен случай има риск да не са останали свободни часове.

В уговорения ден и час родител/законен настойник отива заедно с детето в училището. Изключително важно е бъдещият ученик да бъде подготвен и да му е обяснено какво го очаква по време на срещата в училище. Важно е детето да знае, че мама или тати няма да бъдат в стаята с другите деца и с учителките.

Оценката на готовността за училище проверява се както интелектуалната и емоционална зрялост, така и физическата готовност на децата. През цялото време с децата се разговаря, което има за цел да извлече информация за комуникативността им и нивото на владеене на езика.

Примерни задачи:

Физическа готовност

Тук се включват различни упражнения. Например:

  • На пода се застопорява с лепенки въже. Децата трябва да преминат, балансирайки  от единия край на въжето до другия. След това трябва да се върнат заднешком обратно.
  • Децата балансират на един крак. Тук се вижда и дали детето различава ляво и дясно.
  • Децата скачат и правят т.нар. Hampelmann.

Графична готовност

На всяко дете се дава лист и то трябва да нарисува това, което учителката го помоли. Тя разбира се изисква елементарни неща – цвете, дърво, слънце…

Проверява се умението на децата да продължат редица от символи

Междувременно се проверява дали детето различава основните цветове, дали може да изпише името си с главни букви, как държи молива и т.н.

Разказ по картинка и кратка игра

На детето се предоставят три до пет картинки, които то трябва да се опита да подреди в правилна  последователност. След което се очаква детето да може да разкаже какво вижда на картинки, какво се случва на тях и може би дори да предположи какво би се случило след това.

Учителката играе с детето кратка игра, която има за цел да провери умението му да брои, да разпознава количества (зарче), цветове, както и моториката на детето.

Цел тук отново  е и проверката на словарния запас и нивото на владеене на немски език.

LIMU Academy предлага занимания по немски език за деца от 2 до 10 години.

Обучението се провежда в малки групи (максимум шест деца), разделени по възраст – от 2 до 3, от 4 до 5 и от 5 до 6 годинки. Децата в училищна възраст се групират по класове като целта е да се обогати речникът им и да се подобри правилното използване на граматиката.

Правилно на произношение

Тук се проверява най-вече дикцията на децата и евентуалната нужда от логопед.

Какво правят родителите през това време

Всички родители, чиито деца преминават теста, остават в друга стая заедно с директора на училището. Там получават няколко документа, които трябва да се попълнят на място. При попълването на документите е предвидена  възможност да се впишат особености на детето – например алергии, заболявания, желание да е заедно с приятелче в един и същи клас, конкретна учителка. С последните две желания училището би могло да се съобрази, но не е длъжно да го направи.

При трудности с немския език е добре да ви придружава човек, който да ви помогне с попълването на документите.

След близо час децата се връщат. Учителките за жалост почти не разполагат с време да отговорят на въпросите на родителите.

Следва проверка на записванията и разпределение на децата по класове.

До края на месец май родителите получават писмо, в което ги уведомяват в кое училище е прието детето. С това писмо идва и покана за родителска среща през месец юни или писмо от бъдещата учителка.

Предучилищно ниво

Понякога педагозите констатират, че някое дете не е готово за училище. Обикновено това се казва на родителите веднага след теста за зрялост. Децата, които не са готови за училище, се записват в предучилищното ниво (Vorschule). По принцип родителите имат право да откажат това предложение. В интерес на детето е то да има на разположение още една година, която ще го подготви за успешно справяне с всички предизвикателства на началното училище.

В някои училища има отделни класове, които следват предучилищната програма. В други училища тези деца са част от класа, но в определени часове имат индивидуални занимания. Целта на тази предучилищна фаза е децата да достигнат постепенно и без стрес нивото на развитие, необходимо за пълноценно участие в учебния процес.


Въпрос: Ако детето е родено след 2 септември, ще получи ли писмо в годината, в която прави шест години или родителите трябва да се свържат с училището и да заявят желание детето да тръгне с връстниците си, а не на следващата година?

Отговор: Не, детето няма да получи писмото в годината, в която навършва шест години. Родителите могат да запишат детето за Schuleinschreibung (трябва да се обадят в избраното училище), само ако имат препоръка от детската градина. Предварителното записване в първи клас е възможно при две условия: ако детето се справи с Schuleinschreibung и ако остане свободно място в първи клас.


Регистрация и прием в частни училища

Процедурите за записване в частно училище могат да са различни за отделните училища. Препоръчително е да бъде установен контакт с директора значително по-рано и да се проучат сроковете за подаване на документи.

При записването в частно училище е важно да се знае дали дипломите му се признават.

В някои „алтернативни училища“ липсва публичното право (Öffentlichkeitsrecht)[1] , поради което е необходимо „отписване за домашно преподаване“. Това се прави в дирекция „Образование” (Präs/3a-1 – Externisten).  За повече информация и контакт:

Telefon: +43 1 525 25-77851
E-Mail: externisten@bildung-wien.gv.at
Parteienverkehr: Montag von 13 bis 15 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr

Държавно или частно училище?

Огромна роля в това решение играят финансите на семейството. Не считам обаче, че частното училище по презумция би дало по-добро образование на детето Ви. Държавните начални училища във Виена могат да предложат една много добра подготовка и имат добра база.

Колкото по-рано започнете да проучвате училищата около Вашето местоживеене, толкова повече време ще имате да намерите правилното за Вас. Всяка година Виена дава възможност на родителите да влязат в училищата и да ги разгледат.  В последните две години тези разходки са виртуални.

Ден на виенските училища

Това е покана към всички виенчани да посетят едно или повече от  700-е виенски училища. Докато Вие се разхождате в училището, децата са в класните стаи и Вие може да наблюдавате провеждането на занятията.  Дните на отворените врати и денят на виенските училища не могат да се провеждат в училищата както обикновено тази година. Проектът „Виенски дигитално отворени училищни врати“ въпреки това предлага възможността училищата да представят своите предимства и силни страни онлайн чрез кратки видеоклипове и да дадат представа за училищния живот.

Друго чудесно място за събиране на информация е паркът до училището. Там се срещат родителите след като са взели децата си от училище и винаги можете да побъбрите с тях и да добиете представа за училището и учителите. Разбира се всяко мнение е субективно, затова препоръчвам да се допитате до максимален брой хора.

Материалът е подготвен от Петя Райвегер,

начален учител в австрийско държавно училище с над 10 години практически опит


[1] В Австрия публичните права се предоставят при определени условия на частни училища, на които след това се разрешава основно да издават училищни свидетелства, които са юридически еквивалентни на тези на държавните училища. Частните училища с публични права могат предимно да издават законно признати сертификати и да държат изпитите, предвидени за типа училище (напр. матура). Така училищните свидетелства придобиват доказателствената стойност на публични документи и имат същото правно действие като тези на подобни държавни училища. Учениците от други частни училища трябва да полагат годишни външни изпити в държавните училища и да получават свидетелствата си от тях. Освен това, стажантите учители могат да бъдат назначени в частни училища с публични права за практическо обучение. 


____________________
Още по темата:

Възможности за целодневно обучение и грижа в началното и средно училище в град Виена
Първи „първи учебен ден“  – осем кратки съвета как да се справим с промяната
Първи учебен ден в австрийското училище
СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации