4.1 C
Виена
неделя, 10 декември, 2023
spot_img
НачалоAвстрияAnmeldebescheinigung – сертификат за регистрация, регламентиращ престоя в Австрия

Anmeldebescheinigung – сертификат за регистрация, регламентиращ престоя в Австрия

-- Реклама --

За какво е нужен и как да си извадим сертификат за регистрация (анмелдебешайнигунг)

получаване на сертификат за регистрация в Австрия Anmeldebescheinigung

Един от най-важните документи, свързан с пребиваване в Австрия на граждани на Европейското икономическо пространство и Швейцария, е т.нар. анмелдебешайнигунг (Anmeldebescheinigung). Той е известен още като сертификат за регистрация и е различен от адресната регистрация (Meldezettel) и удостоверението за продължително пребиваване (Bescheinigung des Daueraufenthalts).

Кой и защо трябва да подаде документи за Anmeldebescheinigung

Всеки български гражданин, който има намерение да пребивава повече от три месеца на територията на Австрия, трябва да подаде молба за издаване на сертификат за регистрация. Това трябва да се направи не по-късно от четири месеца след влизане в страната лично в съответната служба. Молбата се получава на място, но може да бъде изтеглена онлайн ТУК

Липсата на Anmeldebescheinigung може да създаде трудности при кандидатстването и получаването на социални помощи, детски надбавки, общинско жилище и др.

Лице, което не подаде навреме заявление за издаване на сертификат за регистрация, извършва административно правонарушение и трябва да заплати парична глоба.

Условия

Лицата, кандидатстващи за сертификат за регистрация в Австрия, трябва да докажат, че са наети на работа, имат собствен бизнес в алпийската република, че са студенти или ученици, разполагат с достатъчно финансови средства за живот и имат здравна застраховка.

Необходими документи

Всяко лице, подаващо заявление, трябва да представи валиден документ за пътуване в чужбина (международен паспорт, лична карта). Този документ е необходим също и за бебета. Освен това е необходимо наличието на валидно местожителство във Виена – адресна регистрация (Meldezettel).


Адресна регистрация в Австрия

Съдебни преводачи от/на български език 

Полезни адреси на български специалисти, институции, фирми, училища 


В зависимост от целта на пребиваване допълнително е необходимо:

За работници и служители, стажанти или ученици: трудов договор, договор за стаж или договор за обучение, съотв. удостоверение за брутно трудово възнаграждение и ако е необходимо разрешително за работа от Бюрото по труда в Австрия (AMS).

За лица, пребиваващи в рамките на програмата Au-Pair: договор за работа като Au-Pair и удостоверение от Бюрото по труда в Австрия(AMS).

За самонаети лица: удостоверение за регистрация в занаятчийски регистър или справка от MA 63, договор за поръчка, документи за доходите, хонорарни сметки, фактури заедно с приходни касови ордери, съотв. извлечения от сметки.

За студенти и ученици: удостоверение за записване в университета, удостоверение за продължаване на обучението или студентска книжка, удостоверение за посещаване на училище, здравна застраховка, важаща за Австрия и покриваща всички рискове и удостоверения за осигурена жизнена издръжка (документи за удостоверяване на доходите, като стипендии, декларации за издръжка от родителите заедно с извлечения от сметките).

За частни лица: лични средства (спестявания, доходи от пенсия), съотв. преторско споразумение сключено при окръжния съд или нотариално заверен договор за издръжка заедно с документи за доходите на предоставящия издръжката и здравна застраховка, важаща за Австрия и покриваща всички рискове.

 Членове на семейството, на гражданите на ЕИП и Швейцария: документ, удостоверяващ правото на свободно придвижване на гражданина на ЕИП/Швейцария (трудов договор, сертификат за регистрация, справка с данни за осигуряването или удостоверение от Бюрото по труда в Австрия(AMS), съотв. свидетелство за сключен граждански брак/свидетелство за регистрация на партньорство/удостоверение за раждане на детето. Здравната застраховка и доходите могат да бъдат осигурени от  гражданина/гражданката на ЕИП/Швейцария.

Партньори на гражданина/гражданката на ЕИП и Швейцария: документ, удостоверяващ правото на свободно придвижване на гражданина/гражданката на ЕИП/Швейцария (трудов договор, сертификат за регистрация, справка с данни за осигуряването или удостоверение от Бюрото по труда в Австрия(AMS) и удостоверение за трайна връзка в страната (напр. обща адресна регистрация). Здравната застраховка и доходите могат да бъдат осигурени от гражданина/гражданката на ЕИП/Швейцария.

Новородени: документ, удостоверяващ правото на свободно придвижване на единия от родителите (напр. трудов договор, сертификат за регистрация, справка с данни за осигуряването или удостоверение от Бюрото по труда в Австрия(AMS). Здравната застраховка и доходите могат да бъдат осигурени от родителите.

Всички документи следва да се представят в оригинал и копие. Голяма част от оригиналните документи, издадени в чужбина, трябва да имат заверка от дипломатическото предстравителство или апостил (акт за раждане, свидетелство за граждански брак и др).

Документите, които не са издадени на немски език, трябва да бъдат преведени от съдебен преводач. В отделни случаи може да се наложи да бъдат представени допълнителни документи. Най-често са необходими такива за доказване на финансовите средства, необходими за пребиваването в Австрия. Те са различни според случая (напр. за студенти годишната издръжка трябва да възлиза на минимум 5 000 евро, които най-често се доказват с банково извлечение).

В случай, че има липсващи документи, те могат да бъдат изпратени по-късно по пощата, факса или имейла.

Къде се подава молба за сертификат за регистрация

За Виена компетентната служба за тази административна услуга е Магистрат 35.

Адрес: 1120 Wien, Arndtstraße 67, Stiege 1, 1. Stock

За насалени места в други провинции може да направите справка ТУК

Разходи

Цената за издаване на Anmeldebescheinigung е 15 евро, но може да стигне до около 55 евро в случай, че се наложи издаването на допълнителни документи. Сумата се заплаща кеш или с банкоматна или кредитна карта.

Сертификатът за регистрация се получава лично.

 

Материалът е изготвен възоснова на официална информация, актуална към момента на публикацията. 

Още по темата:

Адресна регистрация в Австрия

Работа в Австрия – принципи на австрийското трудово право

Какво трябва да знаем за пенсията за осигурителен стаж и възраст

Обезщетения и помощи при майчинство и бащинство и детски надбавки в Австрия

Признаване на чуждестранна диплома в Австрия

 

 

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации