0.6 C
Виена
неделя, 10 декември, 2023
spot_img
НачалоБизнес, закони и политикабизнесРабота в Австрия – принципи на австрийското трудово право

Работа в Австрия – принципи на австрийското трудово право

-- Реклама --

Полезна информация за особеностите на австрийското законодателство, контакти с австрийски и български институции, сайтове за търсене на работа

търсене на работа в Австрия, особености на австрийското трудово право

Българските граждани като членове на Европейския съюз имат пълен достъп до пазара на труда в Австрия. Много хора, търсещи работа в Австрия и дори такива, които от години работят в алпийската република, се сблъскват с някои особености на австрийското трудово право. За да се избегнат измами и недоразумения специалистите съветват всеки, на когото предстои сключване на трудов договор, да се запознае предварително с правата и задълженията си.

В тази връзка публикуваме информация на Австрийската федерация на синдикатите относно принципите на австрийското трудово право.

Трудов договор в Австрия

Един трудов договор (Arbeitsvertrag) може да бъде сключен както в писмена, така и в устна форма. В случай на устна форма на сключване, работникът (служителят) трябва да получи Dienstzettel (документ за срокове и условия на работа). Той служи като доказателство и съдържа най-важните основни данни за договореното трудово правоотношение.

Австрийското трудово право е формирано на базата на закони и колективни трудови договори.

За колективните трудови договори се водят преговори между представители на работещите и работодателите и в тях се залагат най-ниските трудови стандарти, права и задължения за двете страни (например, минимално възнаграждение, заплащане за извънредено труд, работно време). Колективните трудови договори са валидни в Австрия за 97 % от всички работещи. Минималното възнаграждение (Mindestlohn) не е фиксирано в закона, а в колективните трудови договори и поради това, то е различно за всеки бранш, но е винаги минимум 1.200 евро бруто (само с някои малки изключения). Колективните трудови договори периодично се договарят отново, чрез което се постига подобрение на условията на труд. Препоръчваме редовно да се контролира дали Вашето възнаграждение съответства на валидните минимални изисквания.

От колективните трудови договори най-често следва и претенция за извънредни плащания: 13-та и 14-та заплата (Sonderzahlungen).

Пробният срок (Probezeit) възлиза най-много на един месец. В този период трудовото правоотношение може да бъде прекратено веднага.

След изтичане на този срок трудовото правоотношение може да бъде прекратено с незабавно действие (Entlassung) само поради някаква важна причина (алкохол, тежко нарушение на трудовата дисциплина и др.). Иначе е възможно само едностранно прекратяване или прекратяване по взаимно съгласие (Kündigung oder einvernehmliche Au ösung). Едностранното прекратяване е обвързано с определени срокове, съдържащи се в колективните трудови договори, които при работниците често са много кратки. Евентуално едностранно прекратяване в Австрия не се нуждае нито от обосноваване, нито трябва да е в писмен вид! Ако Вие не сте съгласен с прекратяването на трудовото правоотношение, не подписвайте нищо! Така може да загубите право на претенции! Подписването има смисъл само при прекратяване по взаимно съгласие на трудовото правоотношение, тоест когато двете страни желаят да прекратят взаимоотношенията си. Претенция за обезщетение (Abfertigung) възниква едва след 3 години, ако трудовото правоотношение е било прекратено чрез прекратяване от страна на работещия, чрез прекратяване по взаимно съгласие или чрез основателно напускане, съответно при излизане в пенсия.


Какво трябва да знаем за пенсията за осигурителен стаж и възраст

Пенсиониране в рамките на Европейския съюз

Обезщетения и помощи при майчинство и бащинство и детски надбавки в Австрия

Признаване на чуждестранна диплома в Австрия

Професия: личен асистент – между очакванията и реалността

Работещите на полето като сезонни работници имат права и възможности за защита


Работодателят плаща по закон 1,53 % месечно по Вашата банкова сметка на Пенсионния фонд за служители, който изплаща обезщетението. Ако условията не са изпълнени, обезщетението не се губи, спестеното остава във Вашата лична банкова сметка и Вие ще го включите в следващото трудово правоотношение. След изпълнение на условията се изплаща цялото обезщетение.

Дадена нетрудоспособност (Arbeitsunfähigkeit), преди всичко заболяване, трябва незабавно да бъде съобщена на работодателя (чрез есемес, имейл, по телефона) още преди започване на обичайното Ви работно време. Копие от лекарското удостоверение изпратете след това най-добре препоръчано по пощата или с имейл до работодателя и до областната здравна каса. Ако нетрудоспособността бъде редовно заявена, няма да се стигне до намаляване на възнаграждението. Едностранно прекратяване може да се извърши и по време на нетрудоспособността, но тогава обезщетението при временна нетрудоспособност трябва да се изплати най-често въпреки прекратяването до приключването на отпуска по болест. Повечето случаи на болнични се проверяват от лекарите на областната здравна каса.


Най-добрите сайтове за търсене на работа в Австрия събрани на едно място


Правото на отпуск (Urlaub) възлиза на 5 седмици, а след 25 години трудов стаж – на 6 седмици. Основателни претенции спрямо работодателя работещите могат да предявят и пред съда с помощта на профсъюзите или на Камарата на труда. За тази цел настойчиво препоръчваме по време на цялото трудово правоотношение да се водят много точни записки за работното време и за дейностите.

За пенсията за осигурителен стаж и възраст се зачитат всички придобити в Европейския съюз трудови стажове, трудовият стаж в Австрия следователно не се губи.

ПОЛЕЗНИ АДРЕСИ:

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND (ÖGB) (Австрийска федерация на синдикатите)

Johann-Böhm-Platz 1 1020 Wien

www.oegb.at

Милена Панева – безплатни консултации по трудово и осигурително право

Предварително записване по телефон или имейл е препоръчително:

тел.:  01/534 44-39 110

моб.: +43 664 6145063

мейл: milena.paneva@oegb.at

ARBEITERKAMMER (AK) КАМАРА НА ТРУДА

www.arbeiterkammer.at

Бюро по труда: www.ams.at

Правна информация: www.help.gv.at

Социално осигуряване: www.sozialversicherung.at

Информация за данъци: www.bmf.gv.at

 

Този материал има изключително информативно съдържание и цели само и единствено да даде обща информация за някои особености на австрийското трудово законодателство към настоящия момент. При конкретни въпроси и проблеми, обърнете се към специалист.

ТУК ще намерите контакти на експерти с български език, както и на българските институции в Австрия.

 

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации