2.4 C
Виена
сряда, 29 ноември, 2023
spot_img
НачалоБизнес, закони и политикабизнесПенсиониране в рамките на ЕС

Пенсиониране в рамките на ЕС

-- Реклама --

Работилите в няколко държави членки на ЕС, имат право на пенсия от всяка от тях, ако отговарят на необходимите изисквания

pensionsСвободното придвижване в рамките на Европейския съюз и отварянето на пазара на труда даде възможност на много сънародници да работят зад граница. Смяната на месторабота и дори държава вече е естествен процес. В резултат трудовият стаж се натрупва в различни държави, а това поставя редица въпроси, свързани с подаването на документи за пенсия, изчисляване на размера и нейното изплащане.

Ето накратко и някои от най-важните отговори, както и полезни връзки към важните институции в Австрия и България.

По силата на Регламента за координация на системите за социална сигурност, ако едно лице е работило в няколко страни от ЕС то натрупва пенсионни права във всяка от тях

Кандидатстване за пенсия

Формулярът за кандидатстване се подава пред пенсионните органи в страната, в която живеете или в която сте работили последно. Ако никога не сте работили в страната, в която живеете, съответният орган ще препрати Вашата молба за пенсия на държавата, в която последно сте работили.

След това тази страна е отговорна за обработката на вашата молба и за събирането на информация за пенсионните Ви вноски във всички страни, в които сте работили.

В някои държави пенсионният орган следва да Ви изпрати формуляра за кандидатстване, преди да сте навършили пенсионната възраст на тази страна. Ако не го получите, проверете в пенсионния орган, за да разберете дали ще ви го изпратят автоматично.

Препоръчително е да потърсите информация за получаване на пенсия поне 6 месеца преди да се пенсионирате, тъй като процедурата за отпускане на пенсия от няколко страни може да отнеме време.

Австрия: Стандартната възраст за пенсиониране в Австрия е 60 години за жени и 65 за мъже. Най-общата предпоставка за получаване на пенсия, освен достигането на определена възраст, е наличието  на минимум 180 месеца (15 години) осигурителен стаж. Трябва да се имат предвид и наличието на някои специфичните изисквания, свързани с момента на достигане на възрастта за пенсиониране.

Периоди на допустимост

В някои страни от ЕС трябва да сте работили за минимален период от време, за да имате право на пенсия.

В такъв случай пенсионният орган трябва да вземе предвид всички периоди, през които сте работили в други страни от ЕС, все едно че през цялото време сте работили в съответната страна, за да изчисли дали имате право на пенсия (принцип на сумиране на осигурителните периоди). Ако сте били осигуряван по-малко от година в една страна, може да важи специално правило, тъй като някои страни от ЕС не предоставят пенсия за кратки периоди. В този случай месеците, през които сте били осигуряван или сте живели в страната, в която сте работили за кратко, няма да бъдат изгубени, а ще бъдат взети предвид при изчисляването на пенсията Ви в страните, в които сте работили по-дълго.

Размер на пенсията 

Пенсионните органи във всяка страна от ЕС, в която сте работили, ще направят справка за вноските, които сте заплатили в техните системи и в системите на други страни, както и колко дълго сте работили в отделните страни.

* Европейски размер на пенсията

Всеки пенсионен орган ще изчисли частта от пенсията, която трябва да Ви изплаща, отчитайки периодите на заетост във всички страни от ЕС.

За целта той ще сумира периодите на заетост във всички страни от ЕС, за да изчисли какъв би бил размерът на Вашата пенсия, ако през през цялото време сте плащали вноски в системата на съответната страна (теоретичен размер).

След това този размер ще бъде пригоден, за да отразява реалното време, през което сте се осигурявали в тази страна (пропорционално обезщетение).

* Национален размер на пенсията

Ако отговаряте на условията за отпускане на национална пенсия, независимо от периодите, през които сте работили в други страни, пенсионният орган ще изчисли и националната пенсия (известна като самостоятелно обезщетение).

Резултат: Националният орган  сравнява пропорционалното обезщетение и самостоятелното обезщетение и изплаща по-високата от двете суми от съответната страна от ЕС.

Решението на всяка страна по вашата молба ще бъде обяснено в специална бележка – формуляр Р1, който ще получите.

Изплащане на пенсията

Всяка страна, която ви отпуска пенсия, обикновено плаща съответната сума по банкова сметка в страната, в която пребивавате – ако живеете в ЕС.

Ако не живеете в ЕС, може да се наложи да си отворите сметка във всяка от страните от ЕС, които ви изплащат пенсия.

Пенсии за инвалидност / пенсии за преживели лица

Описаните по-горе правила се отнасят и за изчисляването на пенсии за инвалидност и на пенсии за преживели лица Важно е да знаете, че:

  • Ако подадете молба за пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да поиска да ви прегледа поотделно и съответно да направи различни заключения.Според една страна може да сте сериозно неработоспособен, а според друга — изобщо да не сте неработоспособен.
  • Някои страни от ЕС не изплащат пенсии за преживели лица.Ако съпругът или съпругата ви работи в чужбина и разчитате на възможността да получите пенсия за преживяло лице, проверете дали в съответната държава съществуват такива пенсии.

Тъй като всеки случай е индивидуален и има своите особености, при необходимост от помощ и съдействие може да се обърнете за съвет и помощ към службата на ЕК тук

Източник на информацията: europa.eu

 

Ето и препратки към най-важните сайтове, от които можете да изтеглите необходимите Ви документи или да получите нужната информация.

Полезни връзки:

Социална сигурност в Австрия

Най-важните формуляри онлайн

Полезни формуляри за прехвърляне на социалноосигурителни права 

Изчисляване на пенсията

Информация за новото пенсионно конто

Пенсионно застраховане в Австрия (информацията е на английски език)

Пенсиониране 2015 (информация на немски и английски език)

 

Полезни институции в Австрия

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Stubenring 1

1010 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 1711000

E-Mail: post@sozialministerium.at

www.sozialministerium.at

 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Kundmanngasse 21

1030 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 71132 -0

E-Mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at

www.hauptverband.at

 

Pensionsversicherungsanstalt, Hauptstelle

Friedrich-Hillegeist-Straße 1

1021 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 50303

E-Mail: pva@pensionsversicherung.at

www.pensionsversicherung.at

 

Полезни институции в България

Национален осигурителен институт

Министерство на труда и социалната политика

 

Предишна статия
Следваща статия
СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации