-1.7 C
Виена
четвъртък, 30 ноември, 2023
spot_img
НачалоБизнес, закони и политикаУспешен старт във Виена – част II

Успешен старт във Виена – част II

-- Реклама --

За да се интегрирате бързо и успешно във Виена е необходимо да знаете точните адреси, където винаги са готови да отговорят на въпросите ви и да ви насочат към правилното място според личните ви нужди и желания.

хораИнформационни модули

Информационните модули са мероприятия, на които експерти от различни области изнасят доклади по теми, които ще Ви позволятда се ориентирате по-бързо и лесно във Виена.

В края на посетените мероприятия получавате печат на един от ваучърите за езиков курс във вашия образователен паспорт. Този печат прави ваучъра валиден и той може да се използва при някой от сертифицираните организации за курсове.

Screen Shot 2015-12-22 at 14.14.37За повече информация и часове за консултация се обръщайте към следния адрес:

MA 17 – отдел 17 на Магистрата по въпроси на интеграцията и преодоляване на различията, 1200 Wien, Dresdnerstraße 91 (1200 Виена, Дрезднерщрасе 91), на партера, стая E 10, E 11 или E 13 (служебни офиси на MA 35).

 тел.: 01/90 500 36 – 01 на немски език

 тeл.: 01/90 500 36 – 04 на английски език

Теми на информационните модули

Screen Shot 2015-12-22 at 14.13.01СтартВиена – професия

Въвеждаща професионална информация от Виенския фонд за подпомагане на работещите – waff

Ако искате да работите в Австрия препоръчително е да се обърнете към Виенския фонд waff за начална професионална информация. Там ще получите съвети и ценна информация за пазара на труда във Виена. Служители на фонда попълват заедно с вас формуляр с квалификацията ви, досегашния Ви трудов стаж и професионални желания. Този документ с с всичките ви данни е на немски език и трябва да бъде представен лично в Агенцията по заетостта, която е и официалния партньор на всеки, търсещ работа в австрийската столица.

1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (rechts) | Нордбанщрасе 36/вх. 1, етаж 3 (вдясно),  01/217 48 555

E-mail: bbe@waff.at,  www.waff.at

Screen Shot 2015-12-22 at 14.26.09СтартВиена – Признаване на квалификации

Индивидуален разговор в Центъра за консултация по въпроси на признаване и повишаване на квалификацията.

В Центъра за консултация по въпроси на признаване и повишаване на квалификацията ще получите отговори на въпроси, като дали вашата диплома се признава, за възможностите за обучение и повишаване на квалификацията и тяхното субсидиране, за признаването(нострификацията) на дипломите ви. Тъй като консултацията е индивидуална, Ви молим да уговорите час директно с центъра (Koмпетентен център) на тeл. 01 / 58 58 019. Консултация се дава само след определяне на дата и час по телефона!Консултацията се предлага на немски, английски, арабски, боснеснки/хърватски/сръбски, испански, китайски, персийски, полски, португалски, руски и френски език.

1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (vom Lift links) | Нордбанщрасе 36/вх. 1, етаж 3 (вляво от асансьора),  01/58 58 019

E-mail: kompetenzzentrum@migrant.at, www.migrant.at

СтартВиена – общуване

Този модул Ви дава възможност да се запознаете със сънародници, дошли някога също като имигранти във Виена и живеещи вече дълго в града. В непринудена атмосфера можете да споделите на родния си език първия си опит и чувства във Виена, впечатленията си от града и неговите жители и да получите подкрепа и добри съвети, които ще Ви помогнат да се справите с ежедневието във Виена.

e-card_MustermannСтартВиена – здраве

Тук можете да получите отговор на важни въпроси, свързани със системата на здравеопазването: При какви условия имате застраховка? Какво представлява E-кaртата? Има ли във Виена лекари, говорещи български език? Какво следва да се направи, когато забременеете? Какво представлява здравният паспорт „майка – дете”? Кои имунизации са важни? Към кого да се обърнете, ако се разболете в почивните дни или през нощта? Кои са телефонните номера за спешни случаи? Кога се вика бърза помощ? Кога и как се посещава болница? Какви меди-цински услуги се заплащат при наличие на здравна застраховка? Какви изгодни медицински услуги в областта на здравеопазването се предлагат в града? Права и задължения на пациентите, които се намират на територията на страната.

schuleСтартВиена – образование

Този модул ще ви даде важна информация за образователната система във Виена: От каква възраст може да се посещава детска градина? Какви детски градини има във Виена? Къде и кога трябва да се запише едно дете за детска градина? Колко се плаща за детските заведения? Какво представлява предучи-лищната подготовка? На каква възраст започва задължителното обучение в Австрия и колко години продължава? Как става записването за училище? Детето ми е ученик и идва във Виена по време на учебната година – какво трябва да направя? Какви възможности има при изучаването на немски език? Какво е необходимо да се знае най-общо за системата на училищното образование във Виена? Какви видове училища има? Какви са възможностите за финансова помощ за деца, посещаващи детска градина и училище?

 СтартВиена – жилища

В рамките на този модул ще получите информация свързани с намирането на жилище в столицата. Какво трябва да имате предвид при търсене на жилище? Къде се търси жилище? Какви видове жилища има (с наем, общиснки, собствени)? Какво се разбира под „категории” жилища? Какви видове договори за наем има? Какво се разбира под „режийни разходи”? Какви задължения има фирмата-домоуправител? В какви случаи трябва да се обърнете към домоуправителя? Какво означава “депозит”, “компенсация за направени инвестиции”, “брокерска комисионна”? Кога може да се прекрати договор за наем? Какво съдържа Правилникът за вътрешния ред? Как се сортират отпадъците? От къде се получава информация във връзка със Закона за наемните отношения?

Screen Shot 2015-12-22 at 14.32.04СтартВиена – работа

Какво представлява Камарата на работниците и служителите (AK Wien) и каква е нейната дейност? Камарата има над 3 млн. членове в Австрия, в т. ч. 800.000 във Виена. Тук може да се получи безплатна консултация по всички важни въпроси (трудово право, социално осигуряване и много други). Също така се предлага финансова помощ в размер на 100 евро на година за обучение. В този модул ще получите информация за трудовото законодателство (какво може да се предприеме при прекратяване на трудовия договор? Какво означава “уволнение” и какви са правата ни в този случай? Колко е регламентираната отпуска в страната?), Какво е паричното обезщетение при безработица и какви са социалните помощи? (Кой има право? Колко време се получава? Трябва ли да се посещава курс за повишаване на квалификацията?) Kaрата се знаимава и с въпроси като социалното осигуряване. (Какво е застраховка “злополука”? Кога се получава пенсия? Какъв е размерът на пенсията? Какво представлява пенсионната добавка до размера на законоустановения минимален доход?). Това са все много важни аспекти на трудовата заетост в Австрия. Всеки, който работи или желае да работи в страната се нуждае от тази информация. Освен централата на Принц Ойген Щрасе № 20-22 (Prinz Eugen Str.) в 4-ти район Виенската камара на работниците и служителите( AK Wien) има центрове за консултация и в районите Отакринг, Флоридсдорф и Лизинг. 01/50165 – 0, www.wien.arbeiterkammer.at

Screen Shot 2015-12-22 at 14.42.42СтартВиена – учредяване на фирма

Информация за учредяване на фирма при Икономическa агенция ВиенаWirtschaftsagentur Wien

Ако искате да основете фирма във Виена, обърнете се за информация и съдействие към Икономическа агенция Виена. Нейното звено за контакт “Мигрант Ентерпрайзес” (Migrant Enterprises) предлага консултация на родния Ви език и ценна информация за изграждане на фирми и финансови въпроси, оказва съдействие в контактите с ведомства и институции и Ви ориентира при наемане на офис при изгодни условия. След първия индивидуален консултационнен разговор Ви се дава възможност за участие в уъркшопове по важни теми за фирмата, като например счетоводство, данъци или маркетинг, провеждани на няколко езика. Желателно е да уговорите час за първото индивидуално консултиране директно с „Мигрант Ентерпрайзес” на тeл. 01/4000 86174 или по E-Mail: migrant.enterprises@wirtschaftsagentur.at, www. wirtschaftsagentur.at

От 7 януари 2016 г. Агенцията има нов адрес: Mariahilfer Straße 20, 1070 Wien.

Още два важни адреса, които заедно с гореспоменатите, образуват една перфектна информационна мрежа в центъра на Австрия.

Screen Shot 2015-12-22 at 14.44.15Виенска стопанска камара– Wirtschaftskammer Wien

Виенската стопанска камара е законен представител на интересите на повече от 110.000 фирми и предприятия във Виена и предлага на своите членове широк спектър от услуги по всички теми и области, като се започне от учредяване на фирма и правна консултация до въпроси на социалната обезпеченост и съдействие при израждане на мрежи от връзки и сътрудничество. Освен това многобройните курсове за обучение и повишаване на квали-фикацията на Камарата се посещават ежегодно от над 70.000 самостоятелно заети и наети лица и чираци, което я прави най-крупната образователна организация в Австрия.

01/514 50 1050, www.gruendersevice.net, www.biwi.at, www.wifi.at

Screen Shot 2015-12-22 at 14.44.54Агенция по заетостта – AMS

Aгенция по заетостта (съкращение на немски AMS) е водещата фирма за обслужване на пазара на труда в Австрия и посредник при намиране на персонал за свободни работни места. Агенцията оказва съдействие на търсещите работа и фирмите чрез консултация, информация, квалифициране и финансова помощ.

Всеки, който получи право на работа и иска да работи по професията си, може да се регистрира като търсещ работно място във филиала на AMS за неговия район.

понеделник до четвъртък 7:30 до 16:00 ч.

петък 7:30 bis 15:30 ч.

01/878 71, E-mail : ams.servicelinewien@ams.at, www.ams.at/wien

По информация на СтартВиена

Oще по темата:

Успешен старт във Виена

 

 

 

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации