1.7 C
Виена
неделя, 10 декември, 2023
spot_img
НачалоAвстрияПерник - един нов поглед, отвъд тежката индустрия

Перник – един нов поглед, отвъд тежката индустрия

-- Реклама --

За очакванията от участието в Българо-австрийския бизнес форум, проведен на 9 новмври във Виена и възможностите за чуждестранни инвестиции в град Перник с областния управител на град Перник инж. Иво Петров и кмета на града г-жа Росица Янакиева разговаря Елица Ценова.

Елица Ценова: С какво се представя регион Перник на този Бизнес форум?

Инж. Иво Петров: Искам първо да благодаря на организаторите за поканата и възможността да представим тук, във Виена, регион Перник. Събрахме над тридесет фирми в областна администрация град Перник с идеята да можем наистина да осъществим полезни връзки между бизнеса от региона и този в Австрия. За съжаление дойдоха само две фирми, но радостното е, че присъстват представители на Търговко-промишлената палата за региона, които биха могли да дадат обстойна информация за бизнеса и фирмите, които работят в Перник. С нас са фирма „Хидрострой”, която е специализирана в стройтелството на мащабни строителни обекти, както и фирма „Самарт 58”, която се занимава с проектиране и разработване, производство, ремонти, търговия с метални резервни части, възли и детайли за промишлеността и транспорт. Разбира се в нашите презентации ще бъдат представени и много други фирми от район Перник, с техните производства и възможности за сътрудничество и търговия.

Елица Ценова: Г-жо Янакиева, какви са очакванията Ви от този Форум?

Росица Янакиева: По принцип политиката на нашата община е насочена към подкрепа на местния бизнес. Ние работим по няколко проекта, с които се надяваме да подобрим благосъстоянието на региона. Един от тях е проектът „РеТинА” (проект „Възстановяване на изоставени индустриални зони – РеТинА“ по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 – 2013 година по „Европейско териториално сътрудничество“, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Програмата предвижда подкрепа от Европейската общност за региони в 16 страни. Общата й стратегическа цел е да подобри процеса на териториална, икономическа и социална интеграция и да съдейства за сближаване, за устойчивост и конкурентноспособност, чрез развитието на транснационални партньорства. Възможностите на програмата обуславят и големия интерес към нея. На първия етап са подадени общо 822 предложения, от които са допуснати 692. На втория етап одобрение са получили 40 инициативи, включително и проект „РеТинА“ (gradski.org)). Така успяхме да реновираме цялата инфраструктура в района на старата индустриална зона. Направихме модели на публично-частни партньорства.

Сега нашата амбиция е да развием новата индустриална зона. Отделили сме терен от 350 000 кв.м. с възможност за допълно присъединяване на още 300 000 кв.м. Най-голямото й предимство е че тя е общинска – това довежда до по-голяма гъвкавост и бързина при решенията, защото се изисква само решение от общинския съвет и актове на кмета, за да се даде възможност за ползване и като публично-частно партньорство или като придобиване на собственост. Непосредствената близост на индустриалната зона до големия пътен възел – на около 1 км, с основни направления за Гърция, Македония, Албания и Сърбия дава предимства не само за развитие на производства, но и на логистичен център и складови търговии. Нашата основна цел на този бизнес форум е представим възможностите на новата индустриална зона и да привлечем инвестиции от австрийски фирми на наша територия.

Елица Ценова: Г-н Петров, в последните години се забелязва една тенденция в промяна на имиджа на града. Това наблюдение се потвърждава и от новооткрития Европейски политехнически университет. Вашият коментар?

Инж.Иво Петров: Всички знаем, че преди години Перник беше един промишлен град, с добре развита индустрия – машиностроене, металургия, въгледобив, с кито ние се славехме, а в годините след промените в България са със затихващи функции. В момента залагаме изключително много на леката промишленост, земеделието.

Радостното е че успяхме да създадем Европейски Политехнически университет, с който целим да подобрим квалификацията на младите хора в региона, а и извън него. Всички знаем колко полезно е да има подготвени кадри в града и как младите хора променят облика на един град. Всяко начало е изключително трудно, особено с проект от такъв калибър, но всеки един от нас ще даде своя принос, за да изградим едно ново самочувствие на Перник и университетът да се утвърди, да стане име сред учебните заведения. Да бъде известен не като Пернишкия университет, а като европейски такъв, защото и ние сме част от Европа.

Академичният профил на Европейския Политехнически Университет (ЕПУ) за бакалаври, магистри и докторанти е в модерните специалности – информатика и компютърни науки, комуникационни и компютърни мрежи и системи, архитектура и урбанистика, строително инженерство и иновационно предприемачество. Във всички специалности и степени обучението се води по едни и същи програми на английски и на български език.

Университетът е партньор на водещи световни университети.

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации