8.8 C
Виена
неделя, 25 февруари, 2024
spot_img
НачалоAвстрияДа бъдеш студент в Австрия

Да бъдеш студент в Австрия

-- Реклама --

Сп. „Българите в Австрия“, брой 22, стр. 22-23

текст: Информационен център „Компас“
www.eukompass.at


© Zentraler Informatikdienst der Universität Wien, Fotos: Peter Wienerroithe

Преди началото на новата учебна 2010/2011 година темата за следване на български граждани в Австрия е отново актуална. Ето защо в 22 брой обърнахме внимание на особеностите, свързани със статута на нашите студенти в алпийската държава.

Студенти с гражданство от страна членка на ЕС, биват допускани до следване при същите условия, както и австрийските студенти. Голяма част от специалностите са със свободен прием. Това означава, че всеки българин, притежаващ диплома за успешно завършено средно (с матура – за завършилите след въвеждането на матурите в България) или висше образование (според програмата, за която се кандидатства – бакалавърска, магистърска или докторска), може да подаде формуляр за кандидатстване в желания университет. Сроковете за подаване на документи за зимния семестър 2010/2011 са от юни до октомври, като всеки университет опре- деля различни дати. Препоръчително е да подадете документите си преди началото на септември, за да може до началото на семестъра – 1 октомври, всички формалности да бъдат изчистени.

Дипломите за средно и висше образование, които не са издадени от австрийско учебно заведение, трябва да бъдат преведени от заклет преводач в една от двете държави.

Достъпът до висшите учебни заведения може да бъде и ограничен или чрез предварителен прием, или чрез селекция на студентите, която се извършва най-много два семестъра след приема. В момента специалности със селектиран прием са психология, медицина, стоматология и ветеринарна медицина. Друг необходим документ за приема във висшите учебни заведения е удостоверението за ниво на владеене на немски език. Ако кандидатът е положил матура в немскоговореща страна или е завършил немска гимназия или гимназия със засилено изучаване на немски език (подготвителен клас), не е необходимо да представя удостоверение. Удостоверението, доказващо владеене на немски език, трябва да отговаря минимум на ниво B2 по единните европейски критерии за познания по чужди езици. Изпити, които се признават, са например Österreichisches Sprachdiplom, Goethe Zertifikat, DSH, DSD I, TestDaF и др.

ВАЖНО! В някои австрийски вузове удостоверението не е задължителен документ. Обикновено учебните заведения предлагат също и възможности за курсове по немски в рамките на три семестъра. Курсовете са на цена между 300 и 400 €. През този период от обучението си студентите са със статут „извънредни студенти“.

Едва след успешно полагане на изпита по езика те имат право да сменят статута си на „редовни студенти“ и да се явяват на изпити и т.н. Редовните студенти от Австрия или от страна – членка на ЕС, са освободени от университетска такса за определения от университета минимален срок на обучение, за който трябва да завършат следването си, плюс два бонус семестъра (за различните специалности срокът е различен). Сумата, която заплаща студентът, ако е в рамките на тази определена продължителност, възлиза на 16,86 € за семестър. Ако срокът бъде превишен, семестриалната такса се повишава на 363,36 €.

ВАЖНО! В случай че студентът е надвишил минималния срок на обучение, но е легално зает и получава определен годишен доход (висшите учебни заведения публикуват всяка година каква е границата на дохода, необходима за освобождаване от такса), той може да представи данъчна декларация, издадена от финансовата служба по местоживеене. След решение на висшето учебно заведение да бъде освободен от таксата 363,36 € студентът плаща само горепосочените 16,86 € за семестър.

Студентският живот в Австрия е свързан и с редица други социални придобивки, като безплатна банкова сметка, намаления за културни учреждения, спортни клубове, библиотеки и т.н. Както във всяка европейска държава, така и тук студентският статут е свързан с получаването на някои социални облекчения и придобивки, като евтина здравна застраховка, намалени цени на градския транспорт, достъпни възможности за живеене в студентско общежитие.

Студентската семестриална карта за градския транспорт е достъпна за ненавършилите 26 години преди започването на семестъра. За закупуването на картата са необходими студентска книжка (Studentenausweis) и актуално уверение, издадено от университета, в който следва студентът.

Здравната застраховка, в случай че следващият не притежава друга, е на стой- ност 24,42 € на месец (данните са от 2010 г.). За да сключи застраховката, застрахованият трябва да отговаря на определени условия, като спазване на горна граница на дохода на годишна база, различен за наети и самонаети лица, спазване на средната продължителност на времето, определено за следване (плюс четири семестъра), постоянна адресна
регистрация в Австрия.

Студенти, получаващи трудово възнаграждение в размер, който не надвишава осигурителния минимум от 366,33 € месечно (2010 г.), могат да се застраховат не като студенти, а като работещи на минимална работна заплата. Тази застраховка включва, освен здравни, и пенсионни осигуровки (48,83 € за 2010 г.).

Важен аспект от живота на българските студенти в Австрия е правото на работа. Българските студенти по презумпция имат право на трудова заетост, но това право не им е гарантирано свободно. Условията за получаване на разрешително за работа е наличието на работодател, който има готовност да наеме българския студент и да подаде за целта заявление в кварталното подразделение на службата по заетостта. При това трудово отношение студентът няма право да получава месечно повече от 366,33 €. След получаване на разрешителното за работа (Beschäftigungsbewilligung) и непрекъсната трудова заетост на същото работно място от една година, студентът има право да подаде заявление за разрешително за трудова заетост, даващо му достъп до целия трудов пазар в Австрия (Freizügigkeitsbestätigung).

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации