-0.5 C
Виена
вторник, 5 декември, 2023
spot_img
НачалоAвстрияСертификат за регистрация

Сертификат за регистрация

-- Реклама --

Сп. „Българите в Австрия“, брой 20, стр. 22, рубрика „Закони“

текст: Информационен център „Компас“

www.eukompass.at

Поради криворазбраното право на свободно движение на хора в границите на ЕС, гарантирано ни от членството на България в ЕИП, повечето нови мигранти не правят разлика между понятията „ свободно движение” и „постоянен престой” в Австрия.

След пристигането си на австрийска територия, повечето новопристигнали граждани пропускат да прочетат информационната листовка, която им се връчва при получаване на удостоверението за адресна регистрация (Meldezettel). Въпросната листовка дава подробна информация за процедурата за издаване на един много важен за пребиваването ни в Австрия документ – Anmeldebescheinigung.

Какво е сертификат за регистрация (Анмелдебешайнигунг)?

Т. нар. от магистрат 35 сертификат за регистрация е документът, който регламентира престоя на българските граждани в Австрия. До третия месец от датата на адресната си регистрация в Австрия, всеки гражданин на държава-членка от ЕИП, установил се да живее тук след 01.01.2006г., е задължен да подаде заявление за сертификат за регистрация (Anmeldebescheinigung). Сертификатът се издава от Общински отдел 35 (MA 35). Разходите за издаване на Anmeldebescheinigung възлизат приблизително на 55 евро. Неподаването на заявление за сертификат за регистрация или подаването му извън определения за това срок (три месеца след адресна регистрация) е свързано с парична санкция, която се заплаща при получаване на сертификата от МА 35.

Липсата на сертификат за регистрация води след себе си и по-нататъшни трудности, свързани с достъпа на българския гражданин до някои социални придобивки като достъп на децата до училище, детски надбавки, общинско жилище, социални помощи и други. Основните документи, необходими при подаване на заявлението за Anmeldebescheinigung, са международен паспорт, удостоверение за адресна регистрация и удостоверение за сключена застраховка или европейска здравноосигурителна карта.

Сертификат за регистрация може да се издаде на всеки български гражданин при определени условия. За целта МА 35 е класифицирал гражданите, желаещи да се установят за повече от 3 месеца в Австрия, на няколко групи според целта им на пребиваване:

  • Работници и служители (стажанти), ученици;
  • Лица, пребиваващи в рамките на програмата Au-Pair;
  • Самонаети лица;
  • Студенти;
  • Частни лица;
  • Съпрузи/деца/родители/ на съпруга/съпругата, които пристигат след или придружават гражданин на ЕИП/Швейцария;
  • Новородени;
  • Партньори, които пристигат след или придружават гражданин на ЕС.

Освен горепосочените документи, МА 35 изисква и специфични такива, доказващи финансови средства, необходими за пребиваването на европейския гражданин в Австрия. Финансовите средства, необходими за месечната издръжка, са различни за всяка от горепосочените групи и имат специфичен подход за доказване на произход и размер.

Например: За студенти годишната издръжка трябва да възлиза на минимум 5000 евро, видни в повечето случаи от банково извлечение.

Необходими адреси:

MA 35 ,1200 Wien, Dresdnerstrasse 93

Тел.: (+43) 01 4000 вътр. 35241, (-48)
ФАКС: (+43) 014000 99/ 35240
Имейл: 50-ref@ma35.wien.gv.at

Работно време:
Пн., Вт., Чт., Пт.: 8:00 – 12:00 ч.,
допълнително Чт.:15:30 – 17:30

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации