4.1 C
Виена
неделя, 10 декември, 2023
spot_img
НачалоAвстрияУспешна първа сесия на изпита за получаване на сертификат за ниво на...

Успешна първа сесия на изпита за получаване на сертификат за ниво на владеене на български език като чужд

-- Реклама --

В българското училище „Св.св.Кирил и Методий“, Виена за първи път се проведе изпит за получаване на сертификат за ниво на владеене на български език като чужд на ДЕО-СУ

Всеки, който се нуждае от серификат, доказващ ниво за владеене на български език като чужд език според стандартите на Общата европейска езикова рамка, може да положи изпит за това и във Виена.

Успешна първа сесия

На 15 ноември 2020 в Българското училище „Св.св. Кирил и Методий“ – Виена успешно се проведе първата сесия на изпита за определяне на ниво на владеене на български език в съответствие с Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), организиран от Департамента за езиково обучение (ДЕО) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Министерството на образованието и науката (МОН).

Двама кандидати се явиха на изпита за установяване на високите нива за В2 и съответно за С1 и се представиха отлично както на устния, така и на писмения изпит.

Достъпно, по ясни правила и обективни критерии за измерване нивото на владеене на езика учениците от българските неделни училища в чужбина и от други училища могат да сертифицират знанията си по ОЕЕР. На всеки кандидат, успешно издържал предвидените писмен и устен изпит, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът има международна валидност и е безсрочен.


Как сертификатът за знание на български език да бъде признат като документ за владеене на чужд език в държавите от ЕС бе сред основните теми на годишната конференция на АБУЧ


Предимства на сертификата

Сертификатът за ниво на владеене на български език носи преференции за младите българи от чужбина, желаещи да продължат образованието си в България. В Наредбата за прием на студенти в държавните висши училища в България е предвидена възможност оценката от сертификата, с минимално ниво не по-ниско от В2, да бъде зачитана по решение на Академичния съвет на висшето училище като балообразуваща оценка за отделни специалности.

Езиковият тест по български език на ДЕО – СУ е признат и включен в програмата „Сертификат за двуезичност” в САЩ. Полученият сертификат дава допълнително предимство на учениците от българските неделни училища при кандидатстване в университет, тъй като много от висшите училища в САЩ признават доказаното с документа двуезичие на кандидата.

Редица специалности в европейските университети също изискват доказателства за нивото на владеене на чужди езици. Завършвайки средното си образование в Австрия, повечето българчета нямат документ, с който да удостоверят нивото на владеене на българския език. Получаването на такъв сертификат може да им бъде от голяма полза при следването.

Втората сесия на изпита ще бъде през пролетта на 2021 г.

Българското училище „Св.св. Кирил и Методий“ – Виена с радост ще посрещне всички желаещи да се яват на изпит за определяне на ниво на владеене на български език по ОЕЕР на ДЕО – СУ.

За контакти:

+ 43 660 74 74 355 – д-р Ирина Ботева-Владикова, директор на БУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Виена.

Допълнителна информация на: https://www.mon.bg/upload/18466/reglament_on-line_exam_BE.pdf

Полезни адреси на български фирми, специалисти, организации и институции в Австрия

Абонирайте се за безплатния месечен електронен бюлетин на Меланж Булгарен

* Информация за сертификата

Изпитните тестове на ДЕО отговарят напълно на 17-те стандарта на АЛТЕ – неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика.

Изпитът се администрира онлайн, а регистрацията в сайта http://bg.e-learning-deo.uni- sofia.bg/ дава възможност на кандидатите да правят упражнения, както и примерни тестове.

Всеки кандидат може да полага изпита за всяко ниво неограничен брой пъти. ДЕО – СУ предлага изпитни тестове за нивата А1-С2 по Общата европейска езикова рамка. Изпитните тестове на ДЕО отговарят напълно на 17-те стандарта на АЛТЕ.

Изисквания към кандидатите

Минималната възрастова граница за явяване на сертификационен изпит за определяне на ниво на владеене на български език e, както следва:

– за ниво В 1 – 13 години;

– за ниво В2 – 14 години;

– за нива С1 и С2 – 18 години.

Съответствието на стандартизирания тест за ниво на владеене на български език като чужд на ДЕО-СУ с Общата европейска езикова рамка (CEFR) се изразява в следното:

  1. Езиковите нива на теста са идентични с тези, дефинирани в рамката – А1, А2, В1, В2, С1 и С2.
  2. Тестът е за общи цели и затова с еднаква тежест се оценяват и четирите основни комуникативни езикови умения, дефинирани в рамката (CEFR) – говорене, слушане, четене и писане. Тестът е независим от конкретни учебни програми и пособия.
  3. Езиковото съдържание, форматът и броят на тестовите задачи, типовете текстове, темите, ситуациите и свързаната с тях езикова употреба съответстват на изискванията на Общата европейска рамка за съответните езикови нива и включват трите основни сфери (домейни) на езикова употреба (лична, обществена и образователна).
  4. Резултатите от изпита на всеки кандидат се оценяват не само с количествена оценка, но и с описание на комуникативните умения по скалата за самооценяване (Can – Do) на рамката.
  5. Стандартизация – тестовете на ДЕО-СУ са разработени в пълно съответствие с препоръките и изискванията на Manual for Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (2003).

___________________

Още по темата:

Ирина Владикова: Доброто владеене на майчиния език е в основата за успешното овладяване на чужди езици

Екипът на Меланж Булгарен се стреми да предоставя актуална и достоверна информация на своите читатели.

Ако харесвате нашата работа и имате желание, подкрепете ни.

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации