0.5 C
Виена
събота, 2 декември, 2023
spot_img
НачалоOбразованиеДигиталното бъдеще на образованието – дистанционно обучение в Стопанска академия „Димитър А....

Дигиталното бъдеще на образованието – дистанционно обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

-- Реклама --

Стопанска академия „Димитър Ценов”, Свищов, предлага дистанционна форма на обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” от 1999 г. Висшето учебно заведение е сред първите в България, които въвеждат този учебен формат в магистърските програми. Към онзи момент Академията е безспорен иноватор, без сериозна конкуренция от другите водещи висши училища и бързо се налага като еталон за дистанционно обучение в национален мащаб.

Тя предлага най-богатото портфолио от магистърски програми в направленията „Икономика” и „Администрация и управление”. Бъдещите студенти могат да избират измежду 40 програми в двете направления, включително и за кандидати с неикономическо образование от предходната си степен и 11 специалности от направление „Икономика“ в бакалавърска степен. През дистанционната форма вече са преминали над 30 хил. студенти.

Съвременното развитие на информационните и комуникационни технологии дава възможност в процеса на обучение студентът и преподавателят да се намират на различни места като създадената дистанция се компенсира с технологични средства (аудио-, видео-, компютърни и комуникационни средства). Но подходящата техника и софтуер не са достатъчно условие за успешно преподаване. Нужно е изграждане на цялостна система за дистанционно обучение, тъй като то налага нов подход на структуриране и поднасяне на учебния материал. Изискват се сериозни инвестиции в обучение на преподаватели, разработване на учебни материали, материали за самоподготовка, изпитни материали, канали за синхронна и асинхронна комуникация с обучаващите се. В продължение на 20 години Стопанска академия не е спирала да се развива в тази насока и резултатите са очевидни – в момента в платформата за дистанционно обучение има 1 715 курса и 96 532 тестови единици, изпитни въпроси и задания.

Какви са предимствата на дистанционното обучение?

Каква форма на обучение да запишем – редовна, задочна или дистанционна? Къде ще научим най-много? Това са често задавани въпроси от студентите. Усвояването на учебния материал е функция и на двете страни – обучаем и обучаващ. Разбира се, всяка форма на обучение си има своите предимства и недостатъци. Редовната ще осигурява пряк контакт с преподаватели и състуденти, ще дава възможност за дискусии на живо и потопяне в академичната атмосфера, но от друга страна, редовната форма изисква отделянето на определен период от живота само за учене. Задочната форма на обучение на свой ред осигурява същите предимства, но изисква по-кратък присъствен период във висшето училище – очните занятия са два пъти в годината с продължителност 10-12 дни. В днешния забързан живот на хората, особено на младите, им се иска, а и се налага, да правят няколко неща едновременно – да учат, да работят, да пътуват, да опознават, да се забавляват. Ето тук идва и дистанционното обучение. Учите, докато работите, докато пътувате, докато се забавлявате, докато отглеждате децата си. Не е необходимо да се откъсвате от работата или семейството си. Затова по-скоро трябва да се перифразира въпросът така: Какво искам да правя? Само да уча или да уча и … да работя, да пътувам, да се забавлявам? Дистанционната форма на обучение е за тези, които искат да съчетават няколко неща едновремнно.  Но, ако студентът няма желание активно да учи, няма да намери подходящ формат за придобиване на знания.

На избралите дистанционно обучение, Стопанска академия осигурява пълен комплект учебни материали за подготовка, 24/7 онлайн достъп до всички електронни ресурси за обучение, постоянен контакт с преподавателите и консултантите по съответната дисциплина.

Как се организира дистанционното обучение

Самата форма на дистанционното обучение не изисква присъствие на студента в учебните аудитории, а за улеснение на обучаемите при провеждане на редовните изпитни сесии те могат да изберат дали да се явят на изпит в Свищов или в изнесените центрове на Стопанска академия в София и Стара Загора.

Самото обучение е организирано в модули като всеки семестър е разделен на два модула от по седем седмици всеки. Модулът включва и редовна изпитна сесия. Има и една поправителна сесия в края на семестъра, след като приключи редовната изпитна сесия на втория модул. Резултатите от обучението по дисциплините се получават посредством текущи оценки по етапи в хода на провежданото обучение и финален семестриален изпит в края на модула. Текущите дейности са организирани по начин, който да дава възможност за тяхното изпълнение онлайн или за качване на предварителното подготвен материал от студента в платформата за дистанционно обучение. Оценките от текущите изпитни материали се публикуват в системата и студентът може сам да се информира за тях. Крайният резултат се формира чрез комплексно оценяване, което се извършва съгласно тежестта на отделните компоненти – текущи оценки и финален семестриален изпит, посочени в учебната програма по съответната дисциплина. Финалният семестриален изпит е присъствен и се провежда в учебни аудитории на Стопанска академия в София, Стара Загора или Свищов в зависимост от желанието на студента при неговото записване. Ако примерно, студентът избере София, ще му се наложи да посети Свищов, само за да си вземе дипломата на церемонията по дипломиране. Предимството на дистанционното обучение е именно в това, че не се налага студентът да променя драстично ритъма на своя живот. Необходимо е само да отделя по няколко часа на ден в удобно за него време, за да влиза в платформата на Стопанска академия за дистанционно обучение на адрес https://dl.uni-svishtov.bg/ и да се подготвя по изучаваните дисциплини.

Актуална и подробна информация за приема и обучението в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ може да намерите на следните адреси:

за бакалавър: https://www.uni-svishtov.bg/bg/admission/bachelor/majors

за магистър: https://www.uni-svishtov.bg/bg/admission/master/majors

За допълнителна информация и въпроси относно дистанционното обучение пишете на  Центъра за дистанционно обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“: dlearning@uni-svishtov.bg

 

 

ПР материал

 

 

 

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации