-1.2 C
Виена
вторник, 5 декември, 2023
spot_img
НачалоактуалноРегистриране в България на дете, родено в Австрия. Изваждане на временен паспорт...

Регистриране в България на дете, родено в Австрия. Изваждане на временен паспорт на дете без ЕГН.

-- Реклама --

изваждане на български паспорт на дете, родено в Австрия

Според Закона за гражданската регистрация (ЗГР) дете с родител/и български граждани, родено в чужбина, задължително се регистрира и в България. Това трябва да се случи в срок до шест месеца  след съставянето акт за раждане на детето от чуждестранен местен орган.

В този случай родителите имат две възможности:

1. Изпращане на австрийския акт  за раждане (международен-многоезичен или национален) в Българското посолство. Този акт се превежда служебно от посолството, заверява се и се изпраща с дипломатическа поща до общината по постоянен адрес на майката в България (ако тя е чужд гражданин – на общината по постоянен адрес на бащата). Детето се регистрира като български гражданин, получава ЕГН и българско удостоверение за раждане. Едва тогава родителите могат да подадат заявление за български паспорт на новороденото в посолството или в България.

Този начин на регистрация е по-бавен, свързан е с дипломатическа поща, която е на 3-4 месеца и цялата процедура може да продължи около 6 м. Всички общини в Австрия по правило изпращат служебно в посолството австрийски актове за раждане на деца с родител/и български граждани.

Между България и Австрия съществува Договор за правна помощ по граждански дела и документи, съгласно който не е необходим апостил на актовете, а само превод и заверка.

Родителите могат да поискат и многоезично извлечение от акта за раждане, тъй като и Австрия, и България са страни по Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние и документът се признава и имат пряко действие на територията им без необходимост от легализация или друга подобна формалност.  Общинският орган по гражданско състояние в България, който ще извърши регистрация на гражданското събитие и вписването му в Регистъра на населението, обаче може да изиска превод на многоезичното извлечение, който превод следва да бъде заверен от дирекция „Консулски отношения“ на МВнР на адрес: София, ул. „Алфред Нобел“ № 2.


Контакти на лицензирани преводачи в Австрия

Контакти на български държавни институции в Австрия

Полезни адреси на специалисти и фирми с български език в Австрия


2. Втората възможност, която се практикува от болшинството родители и е много по бърза като време, е следната:

В Консулска служба-Виена родителите правят пълномощно на свой близък в България и му изпращат пълномощното заедно с преведения от немски акт за раждане на детето. Единият вариант е превод от заклет преводач във Виена и заверка от Консулска служба-Виена или превод в лицензирана фирма за преводи в България и заверка на превода при нотариус. С така преведеният акт за раждане и пълномощното упълномощеното лице отива в общината в България и регистрира детето, получава български акт за раждане и ЕГН. Тази процедура при добра организация може да бъде извършена за около 1-2 седмици.

За постоянен адрес в Република България се счита последният постоянен адрес (адресът посочен в личната карта) на майката – българска гражданка – на новороденото дете, а ако майката е чужд гражданин, за постоянен адрес, на който се извършва регистрация на „раждането” се счита последния постоянен адрес на бащата – български гражданин.

След вписването на детето в регистрите на населението в общината по постоянния адрес на родителите, то придобива ЕГН.

Родителите на родено в чужбина дете подават заявление за издаване на международен паспорт на детето, след като получат от общината българско удостоверение за раждане, с вписан в него ЕГН.


Абонирайте се за безплатния месечен информационен бюлетин на Меланж Булгарен ТУК


Изваждане на временен паспорт (пасаван) на родено в чужбина дете без ЕГН

По изключение до навършване на 1 година е възможно издаване на временен паспорт на децата родени в чужбина, но без издаден от България акт за раждане и ЕГН. За целта е необходимо:
– Да се подаде в българското посолство или консулство заявление за издаване на документ за самоличност.
– Да присъстват лично и двамата родители с валидни  документи за самоличност, а по изключение единият родител с нотариално заверено пълномощно на негово име от другия или на друг законов представител.
– Да се представи пълната форма на чуждестранния акт за раждане, съдържаща имената на родителите.

Временният паспорт се издава обикновено с валидност една седмица, за да се прибират родителите с детето в България, където да го регистрират и извадят паспорт. При доказана необходимост и други пътувания валидността може да бъде и по-голяма – 1-2 месеца.

Нормалният срок за получаване на временен паспорт е 2 дни.

По изключение, при хуманитарен случай и след разрешение от МВР, документът може да бъде издаден след няколко часа.

Временният паспорт се получава в консулската служба лично от единия родител, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Неговите имена и данни се записват.

Материалът е подготвен по информация на МнВР и със съдействието на

Консулска служба Виена

Schwindgasse 8, 1040 Виена

Телефон:                                                                                     Работно време:
0043 1 503 16 78                                                                          Понеделник – петък: 09.00 – 12.00 ч
0043 1 581 03 82

Информация по телефона:

Понеделник – петък, 14.00 – 16.00 ч.

Имейл: Embassy.Vienna@mfa.bg

Уебсайтmfa.bg/embassies/austria

________________

Още по темата:

Вече попълваме заявления за български лични документи онлайн

Вече плащаме за консулски услуги с кредитни и дебитни карти

Намаляват таксите за издаване на временен паспорт в чужбина

 

 

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации