8.8 C
Виена
неделя, 25 февруари, 2024
spot_img
НачалоAвстрияОт родители за родители: Какво трябва да знаем за образователната система в...

От родители за родители: Какво трябва да знаем за образователната система в Австрия

-- Реклама --

Животът в чужда държава налага познаването на местните институции и правила. Когато човек има деца, неизменно идва моментът, в който трябва да се запознае и с образователната система в Австрия. В някои отношения тя е сходна с българската, в други – съвсем различна. Като майка на пораснала дъщеря Силвия Тодорова от Линц вече познава различните степени на образование и видове училища в алпийската република. Ето как тя е обобщила информацията за образователната система в Австрия.

класна стая

Преди четири години се преместихме да живеем в Австрия и ми се наложи да намеря подходящо училище за моята дъщеря, тогава на 12 и половина години. Започнах старателно търсене и събиране на информация в интернет-мрежата. Честно казано, бях изненадана от многообразието, особеностите, приликите и разликите на образованието в Австрия и България. Срещнах множество съкращения на различни видове училища и въобще нямах представа кое какво означава и какво образование дава. Затова се реших да напиша тази информация, за да помогна на всички Вас, които тепърва се сблъсквате с това.

Изготвих следната таблица, която представя

степените на образование и видовете училища в България и Австрия.

 

Държава Степен и етапи на образование Възраст Клас Вид/наименование на училището
България Начално (начален етап на основната образователна степен) 7-11 год. 1-4 клас Начално училище
Австрия  

 

6-10 год. 1-4 клас

 

Volksschule (VS)
България Основно (прогимназиален етап на основната образователна степен) 11-15 год. 5-8 клас Основно училище
Австрия 10-14 год. 5-8 клас Neue Mittelschule (NMS),

Hauptschule (HS),

Gymnasium (AHS Unterstufe 1.-4. Klasse)

 

България Не съществува такава форма
Австрия Една или две години -завършва основната образователна степен и дава професионална ориентация

 

14-16 год. 9 клас или

9 и 10 клас

Polytechnische Schule (PS)
България Средно 15-19 год. 9-12 клас Средно общообразователно училище, профилирана гимназия
Австрия 14-18 год.

 

9-12 клас Gymnasium (AHS Oberstufe 5.-8. Klasse)
България Средно специално 15-20 год. 9-13 клас Професионална гимназия (техникум)
Австрия 14-19 год. 9-13 клас Berufsbildende mittlere Schule (BMS),

Berufsbildende höhere Schule (BHS),

 

България Не съществува такава форма
Австрия Дуална система на обучение 14-19 год. 9-13 клас Berufsschule ( Berufsbildende Pflichtschule bei Lehre)- (10 месеца работа+2 месеца задължително професионално училище)

Видове професионални училища

Това е една обща таблица на видовете училища в Австрия като при професионалните средни училища (техникумите – BMS и BHS) има възможност за изучаване на различни професии и тези училища имат съответните наименования/ съкращения: HTL, HAK, HAS, HLWB, HBLA.

HTL – Höhere Technische Lehranstalt – училище за технически професии. Тригодишното обучение се завършва без матура, а петгодишното обучение с матура, което дава право за следване във висше учебно заведение. Профили в HTL – производствена техника, строителна техника, електроника и електротехника, информационна техника, информатика, машиностроене, мехатроника, аграрна техника, химия, текстилна техника.

HAK – Handelsakademie – техникум по търговия с матура, 5 години. Профили – бизнес, мениджмънт, маркетинг, контрол и управление, счетоводство и контрол, web технология, бизнес информатика, човешки ресурси. HAS – Handelsschule – техникум по търговия без матура, 3 години.

HLWB – Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe – техникум за икономически професии, 5 години с матура, мениджмънт и специалист по предоставяне на услуги – хотелиерство и гастрономия, специалист по ресторантьорство, специалист по готварство, офис-сътрудник. FSWB – Fachschule für wirtschaftliche Berufe – техникум за икономически професии, 3 години без матура, например сервитьор, готвач, продавач.

HBLAHöhere Bundeslehtanstalt – това е общо название за училищата за горен курс на обучение (след осми клас) в петгодишна форма на обучение, завършваща с матура. В името на училището е включен профила, в който се подготвят учениците, например мода и дизайн, туризъм, комуникация и медиен дизайн и т.н. Към тези училища също има тригодишна форма на обучение, която се завършва без матура, тоест не дава възможност за продължаване на образованието в университет.

Гимназии

В гимназия (AHS) може да се влезе след 4-ти или след 8-ми клас. Кандидатите трябва да имат отличен успех по немски език, математика и четене (след 4-ти клас)/ английски език (след 8-ми клас) или да положат изпит по предмета с по-ниска или недостатъчна оценка. Обучението в гимназиите е разделено на две нива, всяко от които обхваща четири годишен период на обучение:

долно ниво (Unter Stufe) – от 5-и до 8-и клас

горно ниво (Ober Stufe) – от 9-и до 12-и клас

През третата година обучението в гимназиите се профилира:

 • Gymnasium (BG) – набляга се на езиковата подготовка
 • Realgymnasium (BRG) – изучава се повече математика и природни науки
 • Wirtschaftskundliches Realgymnasium – набляга се на икономически науки, химия, психология, философия

Във всички гимназии се изучава английски още от 5-и клас, а в почти всички латински и френски след третата година. Училищата с езикова насоченост предлагат още италиански, испански, старогръцки и други езици.

Гимназията се завършва със зрелостен изпит (матура). С резултатите от матурата учениците имат право да кандидатсват в университет или т.нар. Fachhochschule.

матура в Австрия

 

Дуална система на обучение ( Berufsschule und Lehre): След завършване на 9 учебни години ученикът може да сключи договор за обучение с предприятие, което да го обучи в определена професия. В момента има около 220 такива професии. Важно е да се знае, че обучаващите се ( Lehrlinge) работят съвсем нормално на четиридесетчасова седмица в продължение на десет месеца и два месеца посещават задължително училище (Berufsschule), което ги подготвя теоретично в избраната професия. Разбира се обучаващите се имат право и на законната отпуска. Дуалното обучение може да се комбинира и с полагане на матура, което дава повече шансове за бъдещо развитие. Обучаващите се получават заплащане.

Важно да знаете:

 • образованието в Австрия започва с навършването на 6 годишна възраст;
 • основната образователна степен се достига с девет учебни години като няма значение с какъв успех е завършил ученика, разбира се по- добър успех дава по- добри шансове за постъпване в по- висока степен училище;
 • Оценяването в Австрия се извършва въз основа на контролни работи, класни работи и много се държи на участие в час, тоест ученикът да показва интерес към учебния материал. Оценките в Австрия са както следва: много добър – Sehr gut (1), добър – Gut (2), задоволителна оценка – Befriedigend (3), достатъчно – Genügend (4) и най-лошата оценка е “не достатъчно“ – Nicht genügend (5);
 • Оценява се и дисциплината като се взема под внимание редовното присъствие в училище (отсъствията-извинени и неизвинени). Тази оценка също се вписва в свидетелството за завършен клас. Оценките за дисциплина са четири както следва: много задоволителна – sehr zufriedenstellend, задоволителна – zufriedenstellend, малко задоволителна – wenig zufriedenstellend и незадоволителна – nicht zufriedenstellend.
 • Всеки ученик, който не владее езика има право максимум две години да бъде извънреден ученик. През този период детето има възможност да научи немски език без да бъде оценявано. На края на втората година е добре да има положителни оценки по всички предмети, за да може да премине в следващ клас.
 • Според чл. 3 на Закона за училищните занятия ( Schulunterrichtsgesetz) родителят/ настойникът е отговорен детето да владее езика дотолкова, че то да може да следи учебния материал.
 • Ако на класна работа 50 % от учениците в класа имат петици ( най- слабата оценка) то тази класна работа може да бъде повторена един път с нови задачи. В този случай ученикът получава по- добрата от двете оценки.
 • В следващ клас се преминава, ако ученикът има по всички задължителни предмети ( Pflichtgegenstände) оценка различна от петица. Ако има две петици ученикът има право да се яви на изпит в началото на следващата учебна година, а ако има три и повече петици трябва да повтаря този клас.  възможност за преминаване в следващ клас ( Klausel) и с една петица, но по този задължителен предмет ученикът трябва да има по- добра оценка от предходната учебна година, този предмет да се изучава и следващата учебна година и учителския съвет ( Klassenkonferenz) да реши, че ученикът ще може да усвоява новия материал. В закона има ограничение колко пъти може да се повтаря и колко години максимум трябва да продължи обучението.
 • Frühwarnung – предупреждение за ниски постижения. Учителят е задължен да информира родителя или настойника, ако ученикът не показва достатъчно владеене на материала или ако има опасност да бъде оценен с петица за срока. Това става с писмено уведомяване след ноември или април.
 • Съществуват интернати за учениците в горните класове, които нямат възможност да пътуват всеки ден до училище ( от по-малките населени места).
 • Финансово подпомагане от държавата има за родители с ниски доходи за: училищни екскурзии с продължителност над пет дни; за ученици посещаващи десети или по- горен клас и за такива, които ползват интернат и пътуват.

Ще споделя няколко

интересни факта от училищния живот в Австрия.

 • В някои училища има задължение за носене на домашни обувки. Всяко дете има собствено шкафче, където заключва обувките, с които е дошло до училище и си обува “домашните“ обувки. Има и такива, които ходят по чорапи.
 • В някои училища няма звънци
 • В Австрия няма бележници за оценки
 • В часовете по физкултура момчетата и момичетата са разделени в отделни физкултурни салони
 • Учебните часове след 5 клас са по 50 минути
 • На сайта на училището можете да видите програмата на детето си заедно с датите на контролните ( LZK – Lernzielkontrolle) и класните работи

Материалът е част от презентацията На училище в Австрия“ – правни аспекти на австрийската образователна система, засягащи българските деца“ на Силвия Тодорова, представена на последното Образователно кафе за родители в българското училище „Дунав“ в Линц.

Информацията в текста е актуална към датата на изготвянето й (ноември 2016 г.)

_______________

Още по темата:

Първи учебен ден в австрийското училище

Защо писането и четенето на два езика е важно

 

 

 

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации