14.4 C
Виена
понеделник, 2 октомври, 2023
spot_img
НачалоактуалноРеферендум 2015: Какво трябва да знаем за участието в референдума на 25...

Референдум 2015: Какво трябва да знаем за участието в референдума на 25 октомври

-- Реклама --

Какво трябва да знаем, за да бъдем редовни гласоподаватели на 25 октомври

С указ № 163 държавният глава Росен Плевнелиев определи 25 октомври 2015 г. за дата за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите”. На 27.08.2015 г. Централната избирателна комисия прие решение за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в секции извън Република България при произвеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Българите, живеещи или пребиваващи в чужбина в деня на референдума, имат право да гласуват в някои от изборните секции, отворени в съответната държава. Засега в Австрия е сигурно разкриването на пет секции – във Виена, Винер Нойщат, Брегенц, Линц и Грац. От броя на подадените заявления в другите населени места ще зависи и увеличаването на броя на  секциите. Припомняме, че минималният брой заявления, които трябва да бъдат получени в ЦИК, за откриване на нов пункт за гласуване е 40.

Попълване и подаване на заявление за гласуване

Крайният срок за попълване и подаване на заявление по образец не по-късно от 29 септември 2015 г. Заявлението за гласуване извън страната може да се получи в българските дипломатически или консулски представителства, както и да се изтегли от сайта на МВнР.

В него избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица /препоръчително е и на латиница/ мястото извън страната, в което желае да гласува. При невярно попълнена или непълна информация, заявлението се счита за невалидно.

Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава. (Адрес на българското посолството в Република Австрия: Wien-1040, Schwindgasse 8, Botschaft der Republik Bulgarien). В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Пощенското клеймо трябва да е с дата до 29.09.2015 г.  Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо.

Заявление за гласуване може да се попълни бързо и удобно и електронно през интернет страницата на Централна избирателна комисия.

Избирателни секции

Според решение на ЦИК № 1542-НР от 27.08.2014 г. избирателните секции извън страната се образуват:

  • в местата, където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват.
  • в местата, където няма дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, заявили желание да гласуват;
  • в местата, в които на проведени до 5 години преди деня на националния референдум избори е имало образувана поне една секция за гласуване, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди деня на националния референдум.

Списъкът на тези места за гласуване бе обявен от ЦИК под условие за получено съгласие на приемащата държава. При получаване на съгласието на австрийска страна, той ще включва: Виена, Винер Нойщат, Брегенц, Линц и Грац.

Извън местата по предходните три хипотези по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди деня на националния референдум – 2 октомври 2015 г.

Кой има право да гласува

Право да гласуват на националния референдум имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода и които имат постоянен адрес в Република България към 10 август 2015 г.

В изборния ден

Изборният ден започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

В изборния ден избирателят представя оригинален документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец. В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Във връзка с организацията и провеждането на предстоящия референдум българското посолство във Виена ще има нужда от допълнителна помощ и съдействие. Всеки български гражданин, навършил 18 години, който има желание да окаже съдействие, може да се свърже с посолството на адрес amboffice@embassybulgaria.at .

Ще Ви бъдем благодарни, ако запознаете с тази информация Вашите близки и приятели в Австрия. 

 

 

Блогът на българите в Австрия Меланж Булгарен подкрепя идеята за електронно гласуване. Убедени сме, че то ще улесни вота на всички българи зад граница и ще им предостави достъпен начин да упражнят своите граждански права.

 

 

 

____________

Още по темата:

Референдум 2015: Колко избирателни секции ще има в Австрия?

Огнян Минчев: Електронният вот ще върне българската диаспора към обществения живот и ще подобри качеството му

 

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации