13.5 C
Виена
четвъртък, 29 февруари, 2024
spot_img
НачалоAвстрияКакво трябва да знаете за движението по пътищата, глобите и наказанията в...

Какво трябва да знаете за движението по пътищата, глобите и наказанията в Австрия

-- Реклама --

Познаването на основните наказания и глоби за нарушаване на Закона за движението по пътищата в Република Австрия може да спести неприятности

vineteОще с пресичането на австрийската граница влизат в сила местните правила и закони. Първото нещо, което трябва да знаете е, че пътуването по магистралните пътища в страната изисква наличието на стикер ( винетка) за платена пътна такса. Той се продава на всички гранични пунктове при влизане в страната, по бензиностанциите или в „Табак“-магазините. Цената му зависи от времето, което ще ползвате австрийските пътища – повече информация тук

Процедури при налагане на наказания при нарушаване на правилата за движение по пътищата в Австрия:

При нарушаване на правилата за движение по пътищата в Австрия, в зависимост от
сериозността на нарушението, компетентните местни органи могат да процедират по няколко начина:

1. Anonimverfügung

При някои нарушения на правилата за движение по пътищата, които не са свързани с висока степен на обществена опасност, компетентните местни власти не изследват
въпроса кой е извършителят на нарушението и могат да наложат парична санкция на притежателя на свидетелството за регистрация на автомобила (Zulassungsbesitzer). В Австрия не съществува единен за всички провинции на страната каталог с нарушенията, които могат да доведат до Anonimverfügung, с изключение на някои превишавания на скоростта на аутобаните. Чрез Anonimverfügung може да бъде наложена санкция до 220 евро, а от 01.07.2013 г. – 365 евро. При заплащане на сумата, определена по реда на Anonimverfügung, санкцията не се отразява в административния регистър и не влияе при определяне на размера на наказанието при едно евентуално ново нарушение на правилата за движение. Наложената по пътя на Anonimverfügung парична санкция не може да бъде обжалвана. В случай на несъгласие с определената санкция и незаплащането й, започва административно-наказателно производство, в което и определените парични санкции са по-високи.
Важно е да се знае, че преценката дали определено нарушение да бъде
санкционирано по пътя на Anonimverfügung принадлежи на местните компетентни
органи. Последните не са задължени преди да издадат наказателно постановление да започнат Anonimverfügung.

2. Organstrafverfügung (Organmandat)

При дребни нарушения на правилата за движение по пътищата, които са били
констатирани на място от компетентните органи (напр. неправилно паркиране), може да бъде наложена на място парична санкция, чийто максимален размер е до 36 евро, а от 01.07.2013 г. – до 90 евро. В случай, че нарушителят присъства при констатиране на нарушението, санкцията се заплаща веднага, в противен случай следва да я заплати в 14-дневен срок от получаване на известието за плащане. В случай, че нарушителят не разполага с достатъчно парични средства в момента на установяване на нарушението, може да бъде съставен полицейски протокол (Anzeige). При заплащане на Organmandat, санкцията не се отразява в регистър. Срещу санкциите, определени по реда на Organmandat, няма правни средства за обжалване. В случай на несъгласие с определената санкция и незаплащането й започва административно-наказателно производство, в което определените глоби са по-високи.

Важно е да се знае, че местните компетентни органи разполагат с право на преценка дали да наложат Organmandat или да съставят полицейски протокол (Anzeige) за извършеното нарушение.

3. Lenkerauskunft (Lenkererhebung)

Когато при констатиране на нарушение на правилата за движение по пътищата водачът на МПС не е установен на място или не се намира при МПС, собственикът на автомобила (Zulassungsbesitzer) е задължен да съобщи на компетентните органи името и адреса му. В такива случаи най-често собственикът на автомобила получава писмено запитване, на което е задължен да отговори в 14-дневен срок, но възможно е да му бъде поискана информацията и по телефона, на което е длъжен да отговори веднага. Който не изпълни задължението за предоставяне на данните на водача на автомобила, може да бъде наказан с парична санкция, чийто размер дори да превишава размера на санкцията за първоначалното нарушение.

4. Strafverfügung (Наказателно постановление)

Според тежестта на нарушението, срещу нарушителя може да бъде издадено и
наказателно постановление. Санкцията в този случай може да достигне до 365 евро.
Наказателното постановление може да бъде обжалвано, като в случай на неуспех
размерът на санкцията може да не бъде увеличен, но се стига до допълнително
заплащане на административни разходи в размер на 10 %. При обжалване на
наказателното постановление, производството завършва с определяне на наказанието (Straferkenntnis). То също може да бъде обжалвано.
При обжалване на наложените парични санкции, препоръчително е да бъде потърсен правен съвет от адвокат или от правния отдел на автомобилния клуб, в който членувате. Преди дълго отсъствие от адреса, на който сте регистриран,
препоръчително е да потърсите съвет къде може да регистрирате отсъствието си с
оглед връчването на евентуално наказателно постановление, за да не изпуснете срока за неговото обжалване.

5. Straferkenntnis

Straferkenntnis може също да бъде обжалван пред независим административен сенат
(Unabhängiger Verwaltungssenat). Препоръчително е при обжалването му да бъде
потърсен правен съвет. С оглед запазване на възможността за обжалване,
препоръчително е преди дълго отсъствие от адреса си да обявите отсъствието си, напр. в местната пощенска служба.
Наред с паричните санкции, налагани при нарушаване на правилата за движение по
пътищата, в Австрия е въведена и т.нар. „предупредителна система” (Vormerksystem), при която извършването на някои пътни нарушения води до отбелязване в регистър (Führerschenregister). Първото нарушение не води до последици. Ако в рамките на две години от първото нарушение бъде извършено ново, се предприемат различни мерки, например водачът трябва да премине допълнително обучение и срокът за „наблюдение” се удължава на нови три години. Ако в рамките на тези три години бъде извършено ново нарушение, свидетелството за управление на МПС се отнема за минимум три месеца. Някои от нарушенията, които водят до вписване в„предупредителната система”, са: шофиране с наличие на алкохол от 0,5 до 0,8 промила, возене на деца в колата без специална детска седалка или без предпазен колан за по-големите деца, неспазване на дистанция, преминаване на червен светофар или на знак „Стоп” без спиране, нарушаване на правилата за пренасяне на опасни товари, особено в тунелите, превозване на необезопасен товар/багаж, шофиране на МПС с тежки технически неизправности и др.

Санкции при някои от най-честите нарушения на правилата за движение

Следващата информация има ориентировъчен характер!

Санкции при нарушаване ограниченията на скоростта:

1. Парични санкции:

>На аутобан (максимално допустима скорост 130 км/ч):
До 10 км/ч над ограничението 20 евро – Organmandat; 30 евро – Anonymverfügung
От 11 до 20 км/ч над ограничението 35 евро – Organmandat; 45 евро – Anonymverfügung
От 21 до 30 км/ч над ограничението 50 евро – Organmandat; 60 евро – Anonymverfügung

> На всички пътища
Превишаване на указаното ограничение с повече от 30 км/ч
70 евро – Organmandat
От 70 до 2 180 евро – глоба

>В населени места:
Превишаване на указаното ограничение с повече от 40 км/ч
Минимум 150 евро до 2 180 евро

>Извън населени места:
Превишаване на указаното ограничение с повече от 50 км/ч
Минимум 150 евро до 2 180 евро

2. Отнемане на свидетелството за управление на МПС:

>В населени места:
Превишаване на указаното ограничение с повече от 40 км/ч – oтнемане на СУМПС за 2 седмици
Превишаване на указаното ограничение с повече от 60 км/ч – отнемане на СУМПС за 6 седмици
Превишаване на указаното ограничение с повече от 80 км/ч – отнемане на СУМПС за 3 месеца
Превишаване на указаното ограничение с повече от 90 км/ч – отнемане на СУМПС за минимум 6 месеца;

>Извън населени места:
Превишаване на указаното ограничение с повече от 50 км/ч – отнемане на СУМПС за 2 седмици
Превишаване на указаното ограничение с повече от 70 км/ч – отнемане на СУМПС за 6 седмици
Превишаване на указаното ограничение с повече от 90 км/ч – отнемане на СУМПС за 3 месеца
Превишаване на указаното ограничение с повече от 100 км/ч – отнемане на СУМПС за минимум 6 месеца
При повторно нарушение периодът на отнемане на СУМПС се удължава!

Санкции при управление на МПС след употреба на алкохол и/или наркотици:

Нарушението е свързано с висока степен на обществена опасност, поради което не се
санкционира с Organmandat или Anonymverfügung, а се провежда административно-
наказателно производство. Отказът да бъде направен тест за алкохол се наказва като
при наличие на алкохол 1,6 промила!
> 0,1 до под 0,5 промила:
– Административно наказание за водачи на автобуси и тежкотоварни МПС с
максимално допустима тежест 7,5 тона;
– Допълнително обучение за младите шофьори.

> 0,5 до под 0,8 промила:
– Административно наказание от 300 до 3700 евро;
– Отбелязване във Führerscheinregister.

> 0,8 до под 1,2 промила или доказано намаляване на способността за шофиране
след употреба на алкохол или наркотици:
– Административно наказание от 800 до 3700 евро;
– Отнемане на СУМПС (при първо нарушение) за 1 месец, при причинено ПТП за
минимум 3 месеца;
– Допълнително обучение.

> 1,2 до под 1,6 промила:
– Административно наказание от 1200 до 4400 евро;
– Отнемане на СУМПС за минимум 4 месеца;
– Допълнително обучение.

> над 1,6 промила или отказ да бъде направен тест за наличие на алкохол:
– Административно наказание от 1600 до 5900 евро;
– Отнемане на СУМПС за минимум 6 месеца;
– Допълнително обучение;
– Медицинска експертиза, съответно психологическо изследване на способността за
шофиране.

При повторно нарушение срокът за отнемане на СУМПС се удължава и
минималният срок може да достигне до 1 година.
Между посочените по-горе промили и милиграмите при наличие на алкохол, които се изчисляват при тест за алкохол в дъха (Alkomattest) има нормативно установен фактор за преизчисляване (2,00): 0,4 mg/съдържание на алкохол в дъха (Atemalkoholgehalt/Alkomat) съответства на 0,8 промила при кръвна проба (Blutprobe).

Други нарушения, които могат да доведат до отнемане на СУМПС: неоказване на
помощ на останалите участници в причинено от водача ПТП, нарушаване на правилата за движение при особено опасни обстоятелства или с особено невнимание към останалите участници в движението, например неспазване на ограниченията в скоростта пред училища, детски градини, на пешеходни пътеки или на алеи за велосипеди, неспазване на дистанция, шофиране в насрещното движение на аутобан, шофиране без СУМПС, неизпълнение на предписание за допълнително обучение, неизпълнение на предписание за медицински преглед, придобиване на СУМПС в друга държава-член на ЕС по време, когато лицето е имало местожителство в Австрия, а не в държавата, издала свидетелството за управление.

Източник: Министерство на външните работи

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации