8.4 C
Виена
събота, 24 февруари, 2024
spot_img
НачалоБългарияИзбори 2014: Окончателният брой на избирателните секции ще зависи от активността на...

Избори 2014: Окончателният брой на избирателните секции ще зависи от активността на хората

-- Реклама --

В Австрия засега са сигурни секциите във Виена и Винер Нойщат

izboriЦентралната избирателна комисия (ЦИК) вече обяви списъка, в който е посочено в кои държави и къде ще бъдат открити секции за гласуване за предстоящите на пети октомври 2014 г. парламентарни избори. В него са  посочени местата, в които на проведени до пет години избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели. Те ще се отворят автоматично от МВнР. За Австрия това са секциите във Виена и Винер Нойщат. Дали това ще бъде окончателният брой на местата за гласуване ще зависи от активността и желанието на българските граждани в алпийската република.

Още възможности

Освен автоматично откриващите се секции, в новия и вече действащ Избирателен кодекс, е записано, че организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложение за местоположението на избирателните секции до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. То трябва бъде подадено не по-късно от 25 дни преди изборния ден, тоест до 9-ти септември.

Както Меланж Булгарен вече съобщи, за предстоящите избори група българи и организации на българи, живеещи в чужбина, обединиха усилията си в рамките на проект за подпомагане на масовото участие на българите извън страната на парламентарните избори на 5 октомври 2014. Целта на инициативата е да се даде възможност на сънародниците, които имат желание, да упражнят при нормални условия правото си на глас, без да им се налага да пътуват стотици километри или да чакат с часове на опашки.

Създаден е специален портал по този повод, а Министерски съвет предвижда да открие координационен щаб.

На практика това е възможност, от която могат да се възползват българите в Линц, Грац, Залбург или други населени в места, където досега не е имало възможност за гласуване. Достатъчно е в законовия срок не по-малко от 40 избиратели от тези градове да са подали заявления по чл.16 ал.1 от Избирателния кодекс.

Според буквата на закона

Ето и най-важните членове от Избирателния кодекс, засягащи разкриването на нови избирателни секции и подготовката за избори.

Образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват:

1. където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1;

2. извън т. 1 – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз;

3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден (по-горе вече посочихме този списък – б.р.);

4. извън местата по т. 1 – 3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.

Образуване на нови секции

Чл. 15. Когато броят на избирателите по чл. 14 е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

Ред за подаване на заявления за образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 16. (1) Български гражданин, който има право да избира при избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на републиката и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден чрез писмено заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

(2) В заявлението по ал. 1 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3.

Образец на заявление за гласуване на изборите за Народно събрание извън страната на 5 октомври 2014 г. (по чл. 16, ал. 1 и чл. 243 на Изборния кодекс) в DOC формат можете да изтеглите от ТУК.

(3) При избори за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя декларация по образец, че отговаря на условията да избира.

Публикуване на заявленията и проверка на данните

Чл. 17. (1) Ръководителите на дипломатическото или консулското представителство на Република България изпращат незабавно на Централната избирателна комисия по електронен път заявленията, постъпили по чл. 16, ал. 1.

(2) Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(3) Централната избирателна комисия извършва проверка на данните по чл. 16, ал. 2 не по-късно от 22 дни преди изборния ден. За постъпилите електронни заявления проверката се извършва автоматизирано едновременно с подаването им. Данните в заявленията, постъпили в писмена форма чрез дипломатическите и консулските представителства, се проверяват при въвеждането им по реда на ал. 1. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес или телефон за контакт, се уведомява незабавно.

(4) Централната избирателна комисия проверява дали лицата по чл. 16, ал. 1 отговарят на изискванията да избират не по-късно от 22 дни преди изборния ден.

(5) За извършване на проверката по ал. 3 и 4 Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие осигурява на Централната избирателна комисия достъп до данните в Националния регистър на населението. Въз основа на резултатите от проверката Централната избирателна комисия изпраща незабавно на Министерството на външните работи информацията по чл. 16, ал. 2 само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции.

(6) Министерството на външните работи не по-късно от 20 дни преди изборния ден обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства, за да образуват избирателни секции и впишат лицата в списъците по чл. 31, ал. 1.

ЦИК вече обяви условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. – вижте ги ТУК.

____________

Още по темата:

Избори 2014: Българите в чужбина искат откриването на повече избирателни секции

Димитър Иванов за за целите на проекта за масово гласуване на българите в чужбина

Проф.Любомир Гаврилов: Да привлечемповече българи в чужбина към националния живот

Петър Стаматов: МнВР трябва да работи съвместно с Временните обществени съвети за изборите в чужбина

Нормалното провеждане на изборите е основен приоритет на Външно министерство

Има нещо гнило в тези избори: Кой ще гласува в избирателните секции в Брегенц и Винер Нойщат?

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации