5.8 C
Виена
понеделник, 11 декември, 2023
spot_img
НачалоБизнес, закони и политикабизнесЕдна планета - много предизвикателства

Една планета – много предизвикателства

-- Реклама --

Седми форум за бъдещето на земеделието, Брюксел 2014 г.: Как да произведем устойчиво повече с по-малко и да го продадем по-добре

Текст Нора Динчева

rural-urbanЕвропа се намира в предизборна треска. В края на май ще се проведат парламентарни избори, които ще определят насоката и тенденциите в европейското мислене. Официално съставът на Европейския парламент ще бъде окончателно известен на учредителната сесия от 1 до 3 юли 2014 г. Точно 751 нови представители ще заемат местата си в ЕП, 28 държави, 4 284 730 кв.км…

В момента се преминава от един програмен период към следващия 2014-2020, който трябва да гарантира изпълнението на политиките, разпределяне на бюджета и въвеждане на реформи и иновации. На пръв поглед нещата изглеждат добре  балансирани, една Комисия ще замести друга, програма ще бъде отменена , за да дойде нова на нейно място, и всичко това без дори да е необходимо да се интресуваме какво следва. Но Европа се намира в криза, която е успяла да засегне вече всяка гънка на континента и да превърне държавите-членка в опоненти.. Кръстопътят е сериозен, защото има горещи казуса, които ще стимулират взимането на съответните решения.

Земеделски предизвикателства

През последните десетелетия земеделието в световен мащаб се сблъсква с необходимостта да произвежда повече, за да задоволи нарастващото население, казано с други думи – налага се  удвояване на производството на храни, за да се изхранят  9 милиарда човека до 2050 година. В същото време продължават да се използват наличните ресурси, които с всяка изминала минута стават все по-ограничени, а генерирарането на отпадъци не спира. Почвата деградира от прекаленото и неправилно третиране, водата се превръща в лукс, климатичните промени съсипват тонове продукция, миграцията от селските райони към големите градове създава условия за икономически растеж в конкретни сфери, но от друга страна унищожава земеделието и обезлюдява райони, които традиционно са балансирали световната икономика чрез селския си характер. Парадоксите са налице, екологични катастрофи, губене на плодородна земя, в същото време безкрайно потребеление. Това е свят, където почти един милиард хора си лягат гладни и един на всеки трима души са засегнати от недостиг на вода. Една трета от световното производство на храни е изгубена или се губи по веригата на доставки. В ЕС Около 30% от зеленчукови култури не се прибират , защото те не успяват да отговорят на очаквания външен вид. В Индия, около 40 % от всички плодове и зеленчуци са изхвърлени поради лоши системи за съхранение и транспорт. Това не е само загуба на храна, но на земя, вода, суровини и труд, които участват в тяхното произвеждане.

Ариен Шмиц, Хонг Конг
Ариен Шмиц, Хонг Конг

Постепенно земеделието се превръща от икономически отрасъл, разглеждан основно в светлината на потреблението, в  политически инструмент, който е водещ в конструирането на общо световно бъдеще. Интезификацията му през последните години се среща с проблеми като опазване на околната среда, биоразнообразие, мениджмънт на водни ресурси, които чрез законови мерки и добри селскостопански практики бавно, но сигурно се  интегрират и развиват в посока устойчива аграрана политика. В същото време, делът на бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП) от общия бюджет на ЕС се е понижил почти наполовина през последните 30 години – от 75 % до 40 %. През този период към Съюза са се присъединили 17 нови страни членки, а броят на селските стопани се е удвоил. Интресен е фактът, че ОСП е политика, която се финансира почти изцяло от ЕС. За разлика от нея по-голяма част от останалите обществени политики се финансират предимно от държавите членки.

Що е то Обща селскостопанска политика?

Въведена преди повече от 50 години, когато държавите-учредителки на ЕС се намират в  следвоенен дефицит, Общата селскостопанска политика (ОСП) започва със субсидиране на производството на основни земеделски стоки с цел да стимулира задоволяването с продукти и храни. Допълнителното стимулиране на конкретни селскостопански отрасли много скоро води до огромни излишъци: морета от мляко, млечни продукти и месо. С течение на времето фокусът на ОСП се измества към преките плащания за фермерите, обвързани със съблюдаването на определени екологични стандарти, стандарти за безопасност на храните, екологични условия за отглеждане на животни и растения и поддържането на селскостопанските земи в добро състояние. Днес, петдесет години по-късно, ЕС е изправен пред нови предизвикателства: увеличаване на производството на храни в световен мащаб, изменението на климата, устойчиво управление на природни ресурси, опазване на селските райони и подържане на жизнеспособността на икономиките в тези райони. Новото “зелено“ плащане предвижда 30% от директните плащания да бъдат за стопанства, които акцентират върху опазване на околната среда и използване на минимум 3 различни култури при наличната им обработваема земя. Така ОСП придобива нов облик, целите не са съсредоточени само в безгранични добиви и печалби, а се конструират  правила, които са базирани на стратегията да се разглежда земеделието чрез околнта среда и социалния ангажимент на фермерите.

 

Анди Вияа, Индонезия
Анди Вияа, Индонезия

 

7ми Форум за бъдещето на земеделието, Брюксел 2014

През април в Брюксел традиционно се проведе за седми път земеделски форум под надслов ,,Как да произведем устойчиво повече с по-малко и да го продадем по-добре”. Още от 2008-ма форумът се организира от Syngenta (водеща агро фирма, посветена на устойчивото земеделие чрез иновационни изследвания и технологии), и ELO (организацията на собствениците на земя в ЕС), които се стремят да превърнат събитието в място за отворени дебати, където се дискутират спорни теми от областта на храните, продоволствената сигурност и околната среда, като част от едно устойчиво земеделие. Тази година програмата беше разделена на три модула. Първият се концентрира върху устойчивата интензификация, като отговор на нарастащата нужда от храна при намаляващи природни рерсурси и увеличаващо се население. Втрорият третираше теми като повишаване на конкурентоспособността и инвестициите в селскостопанските предприятия. Третият и многоочакван модул насочи вниманието към трансатлантическия пазар и инвестиционното партньорство между Европейския съюз и САЩ. (следва)

снимки: фотографска изложба на Синджента „Rural-Urban“

Очаквайте още информация в следващата ни статия от земеделския форум в Брюксел!

____________________

Още по темата:

Храна на боклука – проблемът с разхищението на храни става все по-болезнен. търсят се решения

Не хвърляй храна – сподели я – онлайн платформа учи обществото да уважава храната

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации