23.6 C
Виена
понеделник, 27 юни, 2022
spot_img
Още
  НачалоБългарияЕвроизбори 2014: Остават броени дни до изтичане на срока за подаване на...

  Евроизбори 2014: Остават броени дни до изтичане на срока за подаване на заявления за гласуване в чужбина

  -- Реклама --

  Срокът за подаване на заявления изтича на 29 април 2014 г.

  euroelectionsНа 25 май 2014 г. България трябва да избере 17 евродепутати, които ще ни представляват в следващите пет години в европейския парламент. Това са вторите евроизбори, в които участва страната ни, след като тя се присъедини към Европейския съюз през 2007 г.

  Ето и най-важните моменти, свързани с организацията на изборите в чужбина.

  Активно избирателно право

  Право да избират членове на ЕП от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

  „Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз” е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

  Подаване на заявление за гласуване

  Всеки български гражданин, който има право да избира и желае да гласува, заявява това не по-късно от 29.04.2014 г., чрез попълване на заявление-декларация за гласуване в секция извън страната по образец (Приложение № 24 към изборните книжа).

  Заявлението може да бъде изтеглено от интернет-страницата на Министерството на външните работи или да бъде получено лично в посолството на Република България във Виена.

  Заявленията могат да се подават по три начина:

  1. Подаване на електронно заявление чрез Интернет-страницата на Централната избирателна комисия https://www.cik.bg/register. Заявлението Приложение № 24 не може да бъде сканирано и използвано за електронно изпращане до страницата на ЦИК!

  2. Подписано саморъчно заявление-декларация (Приложение № 24) може да бъде подадено лично в Посолството на Република България във Виена.

  ВАЖНО: Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и решенията на ЦИК се допуска единствено лично подаване на заявлението-декларация;

  3. Подаване на заявлението-декларация (Приложение № 24) чрез писмо до Посолството на Република България във Виена на адрес: Wien-1040, Schwindgasse 8, Botschaft der Republik Bulgarien.

  ВАЖНО: С едно писмо могат да бъдат подадени повече от едно заявление-декларация, като във всяко заявление-декларация може да бъде вписано само едно лице. Писмото следва да има пощенско клеймо с дата на изпращането му не по-късно от 29.04.2014 г. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо”.

  В заявлението-декларация избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, ЕГН и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната (държава-членка на ЕС), в което желае да гласува. В заявлението-декларация избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 от Изборния кодекс. Заявлението е валидно, ако в него е попълнена цялата нужна информация.

  Предварителната регистрация за участие в изборите чрез подаване на заявление не е задължителна. Правото на глас може да се упражни и когато лицето не фигирира в избирателните списъци, но отговаря на условията. Броят на предварително изпратените заявления обаче е важен за откриването на повече избирателни секции както във Виена, така и в други градове!

  Образуване на избирателни секции

  За да бъде образувана избирателна секция във Виена, е необходимо да бъде получено съгласието на приемащата държава, за което посолството е предприело необходимите стъпки, както и до 29.04.2014 г. да бъдат подадени най-малко 20 заявления за участие в изборите.

  Условие за образуване на избирателни секции в населени места извън Виена е да бъде получено съгласието на приемащата държава, както и до 29.04.2014 г. да бъдат подадени най-малко 40 заявления за участие в изборите.

  ВАЖНО: В Линц тече инициатива за изпращане на повече заявления с цел откриване на избирателна секция в града.

  При евентуално откриване на избирателни секции извън Виена, посолството допълнително ще отправи покана за съдействие към организации на българските граждани в съответното населено място, които могат да подпомагат дейността по подготовка и организация на изборите като осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, кабини за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.

  Населените места, в които ще бъдат открити избирателни секции, ще бъдат определени с решение на ЦИК не по-късно от 03.05.2014 г. Решението ще бъде публикувано на страницата на Министерството на външните работи.

  В изборния ден

  Изборите за членове на ЕП от Република България ще се проведат на 25 май 2014 г. от 6,00 ч. до 19,00 ч. местно време, като секцията за гласуване в гр. Виена ще бъде на адрес:

  1040 Виена „Рехте Вийнцайле” 13.

  В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта – само за военнослужещите) и декларация по образец. В случаите, когато паспортът или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или са в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от посолството на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

  Повече информация за организирането и провеждането на изборите може да намерите на електронната страница на Министерството на външните работи, секция „Избори за ЕП 2014”.

  _________________

  Още по темата:

  Евроизбори 2014: Вече могат да се подават заявления за гласуване в чужбина

  Портал за евроизбори 2014 

   

   

   

  СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

  Реклама

  Календар

  Реклама

  Последвайте ни

  Реклама

  Абонамент за бюлетин

  Реклама

  Последни публикации