1.1 C
Виена
сряда, 6 декември, 2023
spot_img
НачалоAвстрияКогато еколозите и бизнесът не се разминават

Когато еколозите и бизнесът не се разминават

-- Реклама --

Пилотен проект за обновяване на коритото и бреговете на река Дунав в Австрия удовлетворява еколози и бизнесмени

Текст Елица Ценова

327_natur_lebwa_natvers_LВтората по дължина река на Стария континент е един от десетте паневропейски транспортни коридори, установени през 1994 г. (TEN-T), който свързва Северно море с Черно море чрез речния канал Рейн-Майн-Дунав. Тя преминава през територията на 14 държави, осем от които членки на Европейския съюз (ЕС) и обединява 115 млн. души на територия от 800 000 кв.км. Често наричат река Дунав „водната магистрала на Европа”, макар че в момента се използват едва 10% от транспортните възможности на реката.

Ако заложените в Дунавската стратегия цели бъдат реализирани, към 2020 г. ще бъде възможно да се транспортират товари от пристанището в Ротердам директно към Черно море. Засега обаче повечето проекти за подобряване на условията за корабоплаване срещат аргументираната съпротива на екологичните организации, които се стремят да запазят биологичното разнообразие по течението на реката.

По всичко изглежда, че в Австрия са намерили баланса между интересите и на бизнеса, и на еколозите. Пилотният проект Bad Deutsch-Altenburg трябва да укрепи речното корито и в същото време да подобри условията за живот на местната флора и фауна. Успешното му приключване ще отключи още редица дейности, които австрийската компания за воден мениджмънт Виа Донау и Министерството на транспорта, иновациите и технологиите са готови да реализират по реката.

Кораби в националния парк

На изток от Виена в посока Братислава Дунав преминава през Националния природен парк Ауен. Той е дом на повече от 500 вида защитени птици и животни. Изградените в края на миналия век инженерни съоръжения за регулиране на водата днес застрашават естествения хабитат на растенията и животните и водят до задълбочаване на екологичния дефицит в района. Развивайки висока скрост (до 69 км/ч) големите катамарани образуват пет пъти по-висока ударна вълна от другите кораби. При разбиването си обратно във водата, тази вълна изтласква рибите към брега или по речните камъни, причинявайки загуба на ларви, а оттам и намаляване на рибите. В същото време този участък е проблемен и за корабоплаването. От години речното корито деградира и нивото на подпочвените води намалява. Неадекватни дълбочини и ограничени широчини за плаване създават затруднения на товарните кораби, а това рефлектира негативно на конкурентноспособността на вътрешния воден транспорт, както в Австрия, така и в международен план.

Осъществяването на строително-ремонтни дейности за укрепване на речното корито в защитените територии са истинско инженерно предизвикателство.

Един много голям проект чака

След дълги обсъждания през 2007 г. Интегрираният речен инженерен проект за развитие на Дунав на изток от Виена (FGP) получава положителна оценка, но все още не е официално одобрен. С него се цели да се осигури стабилност на речното корито, да се подобрят екологичните условия по двата бряга и да се осигурят нормални условия за корабоплаване. Строителните и ремонтни работи ще обхващат 48 км. от поречието на реката от Фройденау до границата със Словакия. Изключително сложният от логистична гледна точка проект е на стойност
223 100 000 евро като част от парите идват на годишни вноски от австрийския държавен бюджет, а 22 400 000 евро се осигуряват от ЕС.

За да не се нарушава екологичното равновесие в района, от Виа Донау действат с малки стъпки. Между 1998-2005 г. са реализирани пет малки проекта, които се отнасят към различни сектори – свързване на страничните ръкави, възстановяване на речното корито, оптимизация на наличните вълноломи.

Уникален пилотен проект

Donau

От есента на 2012 г. се работи по шести проект – Bad Deutsch-Altenburg. От неговото успешно приключване ще зависи и бъдещето на FGP. В процеса на реализацията му трябва да се натрупа достатъчно опит, за да се намали техническият и икономически риск от по-нататъшното развитие на големия проект. Валтер Флейснер от Министерство на транспорта, иновациите и технологиите определя това начинание като уникално, защото „се опитва да постигне едновременно оптимални възможности за корабоплаването в района и да подобри екологичните условия в националния парк, разположен край реката”.

Строително-ремонтните дейности се осъществяват в малък 3-километров участък от реката от Хайнбург в посока границата със Словакия. Пилотният проект Bad Deutsch-Altenburg е на стойност 14 млн. евро като половината от парите се осигуряват от европейските фондове.

Проблеми и решения

Речно дъно Към момента всяка година нивото на Дунав в този участък се смъква с 1 см., а течението отмива 400 000 куб.м чакъл. Построените в края на миналия век диги са довели до стесняване на реката и ускоряване на течението. Пряка последица от това е засилената ерозия на бреговете и на речното дъно, тоест реката започва да „яде” дъното си докато стигне до по-твърда повърхност. В резултат се повишава мътността на реката – сериозен проблем за всички водни организми, защото от една страна се спира проникването на слънчева светлина във водата, а от друга фините пясъчни частици запушват хрилете на хидробионитите, които дишат чрез разтворения във водата кислород. Другият, още по-сериозен проблем от засилената ерозия, е понижаването на нивото на околните подпочвени води, тъй като реката започва да действа като дрениращ канал. Това е и основната причина за изсъхването на крайречната дървесна растителност и нарушаване на баланса на екосистемата.

Решение за спирането на този процес е покриването на дъното с по-груб насип като досегашните камъчетата с диаметър 26 мм. се заменят със 100 000 куб.м по-едри (диаметър 40-70 мм.). Според инженерите сега новата покривка ще се измества с 300 м. годишно вместо досегашните 3 км. и така речното дъно да бъде защитено от ерозия и ще се намали натрупването на наноси, а това ще доведе до гарантиране на по-високо ниво на водата, необходимо за корабоплаването и до възстановяване функциите на речното дъно.

Странични канали Малките ръкави на реката, които сега са отделени, ще бъдат отново свързани с реката. Така те няма да пресъхват при маловодие и ще възстановят важното си екосистемно значение.

Брегове Укрепването на бреговете ще се осигурява от 19 напречни диги. Десет от тях ще бъдат изградени сега, а четири от съществуващите ще бъдат реконструирани. Предвижда се те да бъдат дъговидни като така ще се съхрани естественото хаотично течение на реката, необходимо на рибите.

323_natur_lebwa_uferrueck_SЕколози и строители са единодушни, че стабилизирането на бреговете чрез струпване на големи каменни блокове не е удачен вариант и затова сега се работи за възстановяване на естествената им покривка и форма. Непрекъснатата ивица крайречна растителност е ключов елемент от речния биокоридор и връщането й ще спомогне за възстановяването на естествените миграции на животните и нормализиране температурата на водата. Корените на растенията и особено на дърветата имат много важна структурна роля за поддръжката на речните брегове, тъй като задържат почвените частици и не позволяват на водата да ги отнесе.

Перспективи

Положителните резултати от изпълнението на този пилотен проект, ще дадат зелена светлина на още подобни инициативи, които ще подобрят не само екосистемата на Националния парк Ауен, но и ще облекчат корабоплаването в района. Инж. Маркус Симонер, ръководител на отдел „Инфраструктура и развитие” във Via Donau, подчертава, че Австрия работи активно по проекти, свързани с подобряване на водната инфраструктура и развитието на европейската навигационна система. Според него алпийската република успешно използва възможностите, предлагани от Дунавската стратегия на ЕС, и се надява, че новият финансов период 2014-2020 ще предложи повече опции за финансиране, а оттам и повече осъществени проекти.

Европейска стратегия за развитие на Дунавския регион

Река Дунав е важен икономически, географски и културен фактор за развитието на Австрия. Тя преминава през 97% от територията на страната и се използва както за селскостопански цели, така и за строителство на водни централи, които са основен източник на електроенергия в алпийската република. В страна, доминирана от планини, равнините райони осигурени от реката, са изключително важни за агробизнеса.

В голямата си част реката е плавателна и е важен международен път за товарни и туристически кораби. За да може да се използва пълноценно икономическият потенциал на водната магистрала, тя се нужда е от поддържане и обновяване.

През юни 2011 г. Съветът на ЕС одобри Стратегия за развитие  на Дунавския регион, която цели да развие системите за транспорт и комуникация, да насърчава използването на устойчива енергия, да подпомага сближаването на хората посредством културен обмен и туризъм и да съхранява биологичното разнообразие и природа.

Австрия е активно ангажирана с реализирането на редица проекти като заедно с Румъния отговаря за приоритетна ос 1а – „Подобряване на мобилността и мултимодалитета: вътрешни водни пътища”.

 

Снимки Nationalpark Donauauen

 

 

 

 

 

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации