0.3 C
Виена
събота, 9 декември, 2023
spot_img
НачалоAвстрияИзползване на МПС с чуждестранна регистрация в Австрия

Използване на МПС с чуждестранна регистрация в Австрия

-- Реклама --

www.monitor.bgШофирането в Австрия на МПС с чуждестранни регистрационни номера е уредено в Закона за моторните превозни средства (Kraftfahrgesetz).

Източник Министерство на външните работи

Für den deutschen Text scrollen Sie nach unten

 Прочети повече

1. Лица, които имат постоянен адрес (Hauptwohnsitz) или седалище (Sitz) на територията на Австрия – § 82, ал. 8 от Закона за моторните превозни средства:

МПС с чуждестранна регистрация, които са внесени на територията на Австрия от лица с постоянен адрес (Hauptwohnsitz) или седалище (Sitz) в Австрия или които се използват от такива лица, се считат до доказване на противното за МПС с продължително местонахождение в Австрия. Използването на такива МПС без разрешение и регистрация в Австрия е допустимо само в рамките на един месец от датата на влизане на автомобила в Австрия. След изтичането на този срок регистрационният талон (Zulassungsschein) и чуждестранните регистрационни табели (Kennzeichentafeln) трябва да бъдат предадени на компетентните местни органи, в чийто район се използва съответното МПС  (Landespolizeidirektion или Bezirkshauptmannschaft).

При определени обстоятелства, когато са налице основателни причини да се смята, че в рамките на посочения срок не може да бъде получена регистрация на автомобила, се допуска удължаване на срока, но само с още един месец.

Срокът започва да тече от датата на влизане на автомобила на територията на Австрия, а не от началото на неговото използване.

Министерството на транспорта и финансовите органи считат, че случаите на редовни пътувания в чужбина и въпросът дали едномесечният срок започва да тече отначало след повторното влизане на автомобила в Австрия или неговото използване с чуждестранна регистрация в страната е допустимо само веднъж в рамките на един месец от първоначалното му влизане в Австрия, следва се третират в посока, че с повторното влизане на МПС на територията на Австрия едномесечният срок не винаги започва да тече отначало. До месец юли 2012 г. няма решение на административния съд по този въпрос.

Използването в страната на МПС с чуждестранна регистрация е допустимо за по-дълъг срок от един месец, когато:
– са внесени в страната за панаири или изложения;
– предназначени са за тестови цели (от журналисти) и др.

Веднага щом обаче, с такъв автомобил започнат да се изпълняват дейности, които са характерни за местните лица (пътуване до работа, при пазаруване и др. под.), компетентните местни органи предполагат наличието на продължително местонахождение на автомобила в страната. Използването на такъв автомобил в страната повече от един месец е недопустимо, той подлежи на регистрация в Австрия и е необходимо да бъдат заплатени съответните данъци и такси.

Използването на МПС без разрешение в страната повече от един месец се счита  за едно от най-тежките закононарушения, което се сравнява с шофиране на МПС без разрешение за управление. Освен административна санкция, може да бъде наложена и финансова санкция за неплащане на данъци и такси – данък Nova (Normverbrauchsabgabe), данък МПС (Kfz-Steuer), данък върху оборота (Umsatzsteuer). Полицейските органи са задължени да уведомят компетентните финансови органи.

Понастоящем е премахнато съществуващото по-рано удостоверение за двойно местожителство (Doppelwohnsitzbescheinigung) за лица, които имат местожителство както в Австрия, така и в чужбина, поради което за местните лица вече не е възможно да управляват в Австрия автомобил с чуждестранна регистрация повече от един месец.

Служители или представители на юридически лица в страната могат да използват автомобил с чуждестранна регистрация също само в рамките на един, съответно два месеца.

Управлението на автомобили, внесени от държава извън Европейския съюз (Швейцария, Сърбия, Турция, Норвегия и др.) е свързано с особености, за които гражданите следва да се информират от компетентните полицейски и финансови органи.

2. Използване на МПС или на ремарке с чуждестранна регистрация в Австрия от лица, които нямат постоянен адрес в страната – § 79 от Закона за моторните превозни средства:

Използването на МПС или на ремарке с чуждестранна регистрация в Австрия от лица, които нямат постоянен адрес в страната, е допустимо в рамките на една година от влизане на автомобила на територията на Австрия, когато са спазени и разпоредбите на § 62, 82 и 86 от Закона за моторните превозни средства.

Необходимостта от пререгистрация на автомобила в Австрия е налице и когато поради дългосрочното му пребиваване в страната лицето е съсредоточило центъра на житейските си връзки и интереси в Австрия.

Правните разпоредби за използване на МПС с чуждестранна регистрация се прилагат според критерия „постоянен адрес” на лицето в Австрия, а не според гражданството му.

3. Няма правни ограничения или изрично изброяване на доказателствата, които местните компетентни органи могат да използват при доказване на обстоятелството, кога едно МПС е било внесено на територията на Австрия. Важат общите процесуално-правни разпоредби за административния процес. Преценката на необходимите доказателства е задължение на компетентни органи.

4. Решенията на местните компетентни органи по Закона за моторните превозни средства могат да се обжалват, доколкото в закона не е предвидено друго, като първа инстанция пред дирекцията на полицията на съответната провинция – Landespolizeidirektion (за района на общините, за които дирекцията на полицията е едновременно първоинстанционен орган по сигурността) и като втора инстанция – пред министър-председателя на провинцията – Landeshauptmann. Решенията могат да се обжалват и пред независими административни сенати (Verwaltungssenate) в провинциите.

5. В Австрия е разрешено шофирането с валидни български свидетелства за управление на МПС.

Източници на информацията:

– Закон за моторните превозни средства – http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384;
– Информация от Министерството на транспорта, иновациите и технологиите;
– Информационна брошура на страницата на Стопанската камара на Австрия – http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?stid=503974&angid=1;
– Информация на сайта https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.063160.html.

Fahren mit ausländischen Kennzeichen

Hauptwohnsitz außerhalb Österreichs

Menschen, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Österreichs haben, dürfen ein Kfz oder einen Anhänger mit ausländischen Kennzeichen längstens ein Jahr in Österreich verwenden. Die Jahresfrist beginnt mit der Einbringung des Fahrzeugs nach Österreich zu laufen.

HINWEIS

Wenn die Person durch einen längeren Aufenthalt in Österreich auch den Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen im Inland hat, muss das ausländische Fahrzeug umgemeldet werden.

Hauptwohnsitz in Österreich

Menschen, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, dürfen ein Kfz oder einen Anhänger mit ausländischen Kennzeichen einen Monat lang in Österreich verwenden. Die Monatsfrist beginnt mit der Einbringung des Fahrzeugs nach Österreich zu laufen.

Eine Verlängerung um einen weiteren Monat ist möglich, wenn glaubhaft gemacht werden kann, dass eine inländische Zulassung nicht vorgenommen werden konnte. Eine weitere Verlängerung ist ausgeschlossen.

Nach Ablauf dieser Fristen müssen die Zulassungsbescheinigung und die ausländischen Kennzeichentafeln bei der zuständigen Landespolizeidirektion oder Bezirkshauptmannschaft abgegeben werden. Ab diesem Zeitpunkt müssen österreichische Kennzeichentafeln verwendet werden, für die eine österreichische Zulassung benötigt wird.

Für die Zulassung ist bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis eine Einzelgenehmigung bzw. bei Fahrzeugen mit EU-Betriebserlaubnis die Eingabe der Daten in die Genehmigungsdatenbank erforderlich. Zuständig ist das jeweilige Amt der Landesregierung (Technische Prüfstelle) bzw. die Generalimporteurin/der Generalimporteur für dieses Fahrzeug.

ACHTUNG

Wer gegen die Bestimmungen zum Fahren mit ausländischen Kennzeichen verstößt, riskiert hohe Verwaltungs- und Finanzstrafen.

Ziehen ausländischer Anhänger mit österreichischen Kfz

Ein Anhänger mit ausländischen Kennzeichen darf mit einem Kfz mit österreichischen Kennzeichen nur gezogen werden, wenn für den Anhänger ein österreichisches Kennzeichen verwendet wird. Dieses muss das ausländische Kennzeichen überdecken. Die Kennzeichentafel ist rot und hat dasselbe Kennzeichen wie das Zugfahrzeug.

Rechtsgrundlagen

§§ 82, 83 Kraftfahrgesetz (KFG)

Quelle:
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384

Weitere Informationen auf:
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie;
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?stid=503974&angid=1;
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.063160.html.

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реклама

Календар

Реклама

Последвайте ни

Реклама

Абонамент за бюлетин

Реклама

Последни публикации