Условия за ползване

Настоящият блог е собственост на културно сдружение „Българите в Австрия” (Bulgaren in Österreich).

1. Авторски права

Всички права на интелектуална собственост върху материали, публикувани на bulgaren.org са обект на закрила по Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява нарушение.

Материалите, публикувани на bulgaren.org, могат да бъдат цитирани в обем, който не превишава възприетите разбирания за цитат, при изрично посочване на първоизточника и с препратка към точния им интернет адрес (URL) чрез активен линк.

2. Реклама

Меланж Булгарен публикува реклами, банери, ПР материали и спонсорирано съдържание на трети лица срещу заплащане. Тези материали винаги са изрично обозначени като такива.

3. Право на отговор

Меланж Булгарен предоставя право на отговор на физическо или юридическо лице, засегнато от публикация на блога Меланж Булгарен, в обем, който не надвишава обема на публикацията, предизвикала реакцията. Публикуваме изпратеното безплатно, във вида, в който е получено, без редактиране, но го отбелязваме с етикет „Право на отговор“.

Меланж Булгарен си запазва възможността за особено мнение, когато право на отговор иска страна, която е била потърсена за позиция при изготвянето на материала и не е откликнала.

4. Ограничаване на отговорността на издателя

Правим необходимото, за да поддържаме информацията на сайта точна и актуална, но това не изключва хипотезата да допуснем несъответствия или пропуски или да сме жертва на злонамерени хакерски атаки на трети лица, които са видоизменили наши публикации. Редакцията не носи отговорност за последици и евентуални вреди, породени от или свързани по някакъв начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на услугите на този сайт.

Меланж Булгарен не носи отговорност за информацията (вкл. за нейната пълнота и достоверност), публикувана на сайтове, към които нашият сайт съдържа препратки.

Меланж Булгарен не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Декларация за защита на личните данни

Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство (GDPR, Закона за защита на лични данни). В тази декларация Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за период от  седем дни, така че да можем да обработим искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Не споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Анализ на интернет трафика

Нашият блог анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да получим информация за това как потребителите използват блога. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там.

Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.

Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква (a) и / или (е) GDPR. Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение и не съдържат лични данни по смисъла на закона.

Нюзлетър/мейлинг лист

Ако желаете, можете да се абонирате за нашия нюзлетър/мейлинг, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и име, за да Ви пращаме съответните съобщения. Тези данни не се предоставят на трети лица и не се обработват.

Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър/мейлинг по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: abo@bulgaren.org

Веднага ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър/мейлинг.

Вашите права

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган.. 

Може да се свържете се с нас по един от следните начини:

Kulturverein Bulgaren in Österreich

Vorgartenstrasse 122/Top 460, Wien 1020

Главен редактор
Елица Караенева e.karaeneva@bulgaren.org

Заместник редактор
Елица Ценова e.tsenova@bulgaren.org

Какви данни събира и съхранява Меланж Булгарен

С цел изпращане на месечен информационен бюлетин и съобщения за интересни събития събираме единствено име и имейл адрес, предоставени от Вас заедно със съгласието Ви да ползвате тази възможност. При всяко посещение на блога се активира софтуер на Google Analytics, който събира и обработва техническа информация за посещението. Тази информация е неперсонализирана и не съдържа лични данни по смисъла на закона.