Данъчни консултации

Елизабета Колева

Елизабета Колева е сертифициран данъчен съветник с дългогодишен опит. Тя прилага индивидуален подход към различните ситуации, търсейки оптимално решение за всеки клиент.

Към Елизабета Колева може да се обърнете при нужда от компетентeн съвет в следните области:

Данъчни консултации – публични и финансови вземания, данъци, такси, социално и обществено осигуряване, двойно данъчно облагане

Финансови консултации – регистрация на фирми и физически лица, финансиране, инвестиции

Представителство пред различните органи – данъчни служби, здравна каса, съдействие при данъчни проверки и ревизии

Счетоводство – текущи счетоводни и финансови услуги, отчети и анализи, анализи на приходи и разходи, сравнение на инвестиционни форми

Услуги „Труд и работна заплата” (ТРЗ) – обработка на заплати, администрация към здравните каси, съдействие по трудово-правни въпроси

Годишно приключване – изготвяне на годишно приключване, баланси, сметки за приходи и разходи, данъчни декларации на работници и служители

За контакт:

Адрес: Karolinengasse 33/9, 1040 Wien

Телефон: 01/ 503 1841

Мобилен:  +43 660 2143893

Имейл адрес:  mail@beta-tax.at

Уебсайт: www.beta-tax.at