Адвокати

Невена Шотекова-Цьохлинг, адвокат

Адвокат Шотекова-Цьохлинг предлага професионални услуги на български език във Виена в следните области:

– наемни правоотношения

– търговско право

– семейно право и развод

– право на собственост

– наказателно право

– процесуално представителство

За контакт:

Телефон: 0676 34 05 218

Имейл:  shotekova@advokat-wien.at

Адрес: Rotenturmstraße 16-18/1.01, 1010

Уебсайт:  www.robathin.at