Адвокати

Невена Шотекова-Цьохлинг, адвокат

Адвокат Шотекова-Цьохлинг предлага професионални услуги на български език във Виена в следните области:

– наемни правоотношения

– търговско право

– семейно право и развод

– право на собственост

– наказателно право

– процесуално представителство

За контакт:

Телефон: + 43/ 1 34 601 71

Факс + 43/ 1 34 601 71 80

Имейл:  office@advokatwien.at

Адрес: MarcAurelStraße 6/Top 14, 1010 Wien

Уебсайт: www.advokat-wien.at