Организации

Българска културно-просветна организация „Кирил и Методий“ – Виена
Председател Бойчо Дамянов

boychoat@yahoo.de

——————-

Австрийско-българско дружество – Виена
Президент Карл Блеха

——————-

Български изследователски институт – Австрия
www.bfio.at

——————-

Българо-австрийски културен и информационен център „София“ – Линц
Председател Росица Стоянова
boekiz_sofia@liwest.at

——————-

Българо-австрийски клуб „Орфей“ – Линц
Тел. 0664/994 72 40
Председател Димитър Дунков
ddunkov@gmail.com

——————-

Българо-австрийско дружество за културен обмен „Дунав“ – Линц
Председател Марио Серияков
dunav@liwest.at

——————-

Българо-австрийски културен клуб – Грац
Председател Елисавета Станева-Фогъл
staneva0@gmail.com