КРАТКИ ОБЯВИ

Нанесете текста, който ще бъде публикуван на блога www.bulgaren.org/melangebulgaren, в лявото поле. От дясно ще се появи цената на обявата. Цената е за едномесечна публикация. Имате възможност да изберете продължителността до макс. 3 месеца.
Преведете сумата на: Kulturverein - Bulgaren in Österreich, Erste Bank, BLZ 20111, IBAN: AT662011128714074000, BIC: GIBAATWW. В полето "Verwendungszweck" напишете името на лицето, което публикува обявата.
Ценоразпис:

0-120 символа -> 15 €

Текст на обявата: Общ брой знаци: (макс. 120)
Сума (преглед): Брой на публикациите:
Име и презиме: Тел:
И-Мейл: