RSS  Category: Бизнес, закони и политика

Перник – един нов поглед, отвъд тежката индустрия

Перник – един нов поглед, отвъд тежката индустрия

За очакванията от участието в Българо-австрийския бизнес форум, проведен на 9 новмври във Виена и възможностите за чуждестранни инвестиции в град Перник с областния управител на град Перник инж. Иво Петров и кмета на града г-жа Росица Янакиева разговаря Елица Ценова.

11. ноември 2010 | By | 1 Reply More
Стратегията за Дунавския регион е важен движещ фактор за развитието на икономиката

Стратегията за Дунавския регион е важен движещ фактор за развитието на икономиката

Елица Ценова: Г-н Йотов, Русе е може най-добре познатият български град в Австрия и връзките между  Вашия град и австрийската столица имат вече дълга традиция.  С какви очаквания дойдохте на този Бизнес форум във Виена? Божидар Йотов: Разбира се, Русе е силно свързан с европейската и в частност с австрийската култура и история и това […]

11. ноември 2010 | By | 1 Reply More
Австрийският бизнес потвърди интереса си към България

Австрийският бизнес потвърди интереса си към България

Проведеният на 9 ноември 2010г. във Виена Бизнес форум се оказа едно от малкото събития, които водят до практически ползи за българския бизнес. Организиран от Федралната търговска камара на Австрия и Служба търговско-икономически въпроси, посолство на РБългария, форумът представи пред австрийския бизнес два доста различни, но по своему атрактивни български региона – Русе и Перник.

10. ноември 2010 | By | Reply More
На 9 ноември във Виена ще се проведе българо-австрийски Бизнес форум

На 9 ноември във Виена ще се проведе българо-австрийски Бизнес форум

Форумът се организира за трети пореден път по инициатива на Службата за търговско-икономическите въпроси във Виена (СТИВ) в сътрудничество с Федералната икономическа камара на Австрия и има за цел да представи на икономиката, бизнес климата, сфери за инвестиции на региони Русе и Перник пред австрийския бизнес.

2. ноември 2010 | By | Reply More
Какво чества Австрия на своя национален празник 26 октомври?

Какво чества Австрия на своя национален празник 26 октомври?

автор: Петър Добрев Макар че от години живея във Виена, трябва да си призная, че доста време бях в заблуда по отношение на две неща: първо, мислех, че на 26 октомври Австрия чества нещо като Ден на независимостта и второ, мислех, че фонтанът пред Паметника на Съветската армия на Шварценбергплац е част от мемориалния комплекс. […]

25. октомври 2010 | By | Reply More
На 31 декември 2010 година изтича срокът за пререгистрация на всички търговци в България

На 31 декември 2010 година изтича срокът за пререгистрация на всички търговци в България

                                               Автор: адвокат Пепа Начкова,   www.nachkova.hit.bg От 1-ви януари 2008 година в България е в сила Законът за Търговския регистър, по силата на който окръжните съдилища вече не водят търговски регистри. Всички еднолични търговци, търговски дружества (СД, ООД, АД и други) и клоновете на чуждестранните търговци, т.е. всички търговци, вписани в търговските регистри и регистрите на кооперациите […]

18. октомври 2010 | By | Reply More
Резултатите от изборите във Виена отключиха много въпроси

Резултатите от изборите във Виена отключиха много въпроси

 автор: Петър Иванов Три дни след проведените на 10.10.2010 години избори за кмет и местен парламент във Виена, страстите и емоциите около получените  резултати бавно започват да отсъпват място на по-сериозните анализи. В понеделник, деня след изборите, всички вестници показаха на първа страница разочарованото и тъжно лице на Михаел Хойпл и ликуващия Щрахе.   Какво точно […]

13. октомври 2010 | By | Reply More
Помощи за отглеждане на малки деца в Австрия

Помощи за отглеждане на малки деца в Австрия

(Промени в Закона за отглеждане на малки деца в сила от 01.01.2010 г.) Сп. „Българите в Австрия“, брой 23, стр. 14, рубрика „Закони“ Tекст: Адвокат Борис Методиев Тел.: 0043 (0) 650-968-5-948 E-мail: boris@metodiev.at Новият Закон за отглеждане на малки деца предлага от 1.1.2010 г. две системи за плащане на помощи за отглеждане на малки деца […]

16. септември 2010 | By | Reply More
Семейните помощи в Австрия

Семейните помощи в Австрия

Сп. „Българите в Австрия“, брой 22, стр. 20, рубрика „Закони“ Tекст: Адвокат Борис Методиев Тел.: 0043 (0) 650-968-5-948 E-мail: boris@metodiev.at Семейна помощ в Австрия може да се получи независимо от гражданството, правото на работа или размерa на дохода Семейната помощ (СП) е достъпна за всички правомерно установени в Австрия родители, вкл. европейски граждани и чужденци. […]

12. септември 2010 | By | Reply More
Сертификат за регистрация

Сертификат за регистрация

Сп. „Българите в Австрия“, брой 20, стр. 22, рубрика „Закони“ текст: Информационен център „Компас“ www.eukompass.at Поради криворазбраното право на свободно движение на хора в границите на ЕС, гарантирано ни от членството на България в ЕИП, повечето нови мигранти не правят разлика между понятията „ свободно движение” и „постоянен престой” в Австрия. След пристигането си на […]

26. август 2010 | By | Reply More
Австрийският мениджмънт оценява високо професионализма на своя екип в България

Австрийският мениджмънт оценява високо професионализма на своя екип в България

текст: Елица Ценова заводът за керамичните блокове на Винербергер ЕООД в гр. Луковит Австрия заема водещо място сред чуждите инвеститори в България. За това какви са предизвикателствата пред австрийския бизнес и за това как се развива една инвестиция в България, разговаряме с управителя на Винербергер г-н Атанас Буглов

23. август 2010 | By | Reply More
Австрия отново е инвеститор номер 1 в България

Австрия отново е инвеститор номер 1 в България

Според данните, предоставени ни от Служба търговско-икономически въпроси, Посолство на РБългария в Австрия, австрийските инвестиции в страната ни за 2009 г. са на стойност 382,8 млн. евро. Този размер на вложени в българската икономика средства отново нарежда Австрия на челно място сред чуждестранните инвеститори, което тя заема неизменно от 1996 г. Общият обем австрийски инвестиции […]

9. август 2010 | By | 1 Reply More