Намаляват таксите за издаване на временен паспорт и свидетелство за съдимост в чужбина

4. септември 2018 | By | Reply More

Отпада заплащането на такса за съдействие за издирване на физическо лице

Таксата за издаване на временен български паспорт в чужбина се намалява със 17 евро. Това предвижда Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, което правителството прие на днешното си заседание. Промените се предприемат по предложение на външния министър Екатерина Захариева, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Целта е бюрокрацията за гражданите да бъде облекчена, а услугите да бъдат по-евтини.

До намалението се стига чрез премахването на две такси на обща стойност 17 евро. Така временните български паспорти, издавани в чужбина, ще струват 50 вместо досегашните 67 евро.

До момента при приемане и обработване на заявления за издаване на българските лични документи дипломатическите и консулските представителства на страната в чужбина събираха такси за всеки отделен документ, включително за получаване на формуляр-заявление в размер на 1 евро. Сега тази такса, както и 16-те евро, събирани за МВР, отпадат.

Друг текст в постановлението предвижда намаляване на таксата за издаване на свидетелство за съдимост при подадено в чужбина заявление. Досега за услугата се заплащаха 20 евро по Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи. Тази такса се намалява на 10 евро – т. е., наполовина.

Гражданите вече няма да заплащат дължимите такси по Тарифа № 3 с държавни таксови марки. Отпада и събирането на такси чрез Министерството на външните работи или дипломатическите или консулски представителства на Република България относно съдействие за издирване в чужбина на физическо лице.

Временният паспорт се издава от дипломатическите или консулски представителства на Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност.


Издаване на временен паспорт 

Съгласно чл.39, ал.1 от ЗБЛД, временният паспорт се издава от дипломатическите и консулските представителства на Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност – със срок на валидност до 12 месеца, съобразен с необходимото време за завръщане в Република България, след съгласуване с Министерството на външните работи.

Подаване на заявление

Временен паспорт се издава въз основа на заявление. При приемането на заявлението, консулското длъжностно лице въвежда в автоматизираната информационна система:

  1. личните данни, посочени в заявлението;
  2. информация за приложените документи;
  3. заснетите с цифрови устройства подпис и лице на заявителя.

Срокове

Министерството на вътрешните работи уведомява чрез Министерството на външните работи съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина за своето становище относно издаването на искания временен паспорт в срок до 3 работни дни.

Сайт на Посолство на Република България в Австрия ТУК


 

Tags: , ,

Category: актуално, България

Leave a Reply