banner ad

Промени системата – стани учител в „Заедно в час“

21. ноември 2017 | By | Reply More

Текст Милена Малионова

Какво означава модерно училище, как да се осигурят равни възможности на всяко дете, особено на онези в затруднено финансово и социално положение, до качествено образование, каква е ролята на учителите в образователния процес? Това бяха само част от въпросите, които младежи от българската общност във Виена дискутираха с Нели Колева, директор „Публични партньорства“ в „Заедно в час”, на проведената на 19 ноември среща. Гостите се запознаха в детайли с многостранната дейност на организацията, която вече седем години доказва, че ефективният учител може да развие възможностите и да промени постиженията на своите ученици.

„Заедно в час” е част от международния проект „Teach for All”, чиято цел е да осигури равни възможности за образование на всяко дете. Както Нели Колева подробно разясни, в основата на програмата са учителите-лидери. Това са внимателно избрани млади хора, които се обучават по международен модел и две години работят като учители.

В уютна обстановка на по чаша вино младите хора обсъждаха проблемите на българското образование  и споделяха идеи за бъдещето. Всички бяха единодушни, че ентусиазмът и мотивацията на учителя са сред решаващите фактори за ефективно и интересно обучение. Нели Колева сподели, че преминалите през програмата учители разказват с много емоция за успехите, за трудните моменти, за промяната, за новите приятелства и затова, което са дали и получили от работата си в класната стая. Тези, заредени с положителен заряд разкази, мотивират новите младежи, които се ангажират със социалната кауза.

„Съмишленик в „Заедно в час” може да стане всеки, за когото качественото образование е важно и който разбира огромното му значение за всяка отделна личност и обществото като цяло”, каза Нели Колева и подчерта, че желаещите могат да окажат подкрепа не само чрез директна работа в училище, но и чрез различни инициативи на регионално ниво, социално предприемачество и др.

До момента програмата са завършили 165 учители, които са преподавали в 80 училища, обучавайки 9 000 ученика.

Нели Колева беше във Виена по покана на Teach for Austria, която отбеляза 5 години от основаването си, а лидерът й Валтер Ембергерт  беше удостоен в края на октомври с наградата Österreicher des Jahres  в категория „Хуманитерен ангажимент” (Humanitäres Engagement)

Teach For All е глобална мрежа от независими организации, заети в социалната сфера, посветени на мисията да осигурят равен достъп на всяко дете до качествено образование. 32 държави по света към момента са партньори на Teach For All.

Category: Oбразование, актуално, България, възпитание, обучение, социална отговорност, студент, училище

Leave a Reply