Виена: Български граждани могат да участват в изборите за районни представителства

21. септември 2015 | By | Reply More

wiener wahlНа 11 октомври 2015 г. във Виена ще се проведат избори за местен парламент (Landtag), общински съвет (Gemeinderat) и районни представителства (Bezirksvertretung). Тъй като австрийската столица има статут на провинция, общинският съвет (Gemeinderat) действа същевременно и като федерален парламент, градският сенат изпълнява едновременно функциите на федерално правителство, а кметът е едновременно и губернатор на област Виена.

Докато в изборите за Landtag и Gemeinderat имат право да участват само австрийски граждани над 16 години, в изборите за районни представителства (Bezirksvertretung) могат да участват всички граждани на Европейския съюз, които имат постоянен адрес в австрийската столица. Българските граждани с постоянно местожителство във Виена ще могат да участват само в изборите на районни представителства (Bezirksvertretung).

Във Виена всеки от 23-те района има свое собствено представителство (Bezirksvertretung). То се състои от кварталните съвети, чиито брой се определя според броя на жителите в съответния квартал.

За да участвате в изборите за Bezirksvertretung, трябва да сте вписани в местния избирателен регистър в квартала, където сте регистрирани. Вписването става автоматично от съответната служба по вписване.

В Австрия може да се гласува по два начина: лично с пускане на бюлетина в избирателната секция по местоживеене или по пощата с изпращане на попълнената бюлетина. Получаването на избирателната карта става след подаване на заявление лично в общината или онлайн най-късно до 9 октомври. Повече информация за начините за получаване на избирателна карта и важните срокове можете да намерите ТУК

Всичко за основните теми на политическата дискусия, участващите партии и разпределението на мандатите може да намерите ТУК

Текст Людмила Ханджийска

Please follow and like us:

Category: Aвстрия, Бизнес, закони и политика, Виена, избори, политика

Leave a Reply