Първата в света висока пасивна къща е във Виена

17. април 2013 | By | Reply More

Новата централа на Райфаейзенбанк, намираща се на Райфайзенплац 1, е първата в света офис сграда, която покрива стандартите за пасивна къща. Тази седмица тя бе официално пусната в експлоатация.

Текст Мария Колева

Назаем от списание А4

сградата е почти готоваВисока 77,2 м., разгърната площ от 27 570 кв.м, 11 000 кв.м фасада. Това са мерките на новата офис сграда на Райфайзенбанк Холдинг – Долна Австрия. Тя се издига във Виена на Донауканал и вече е популярна като най-високо енергийноефективната постройка от този тип в Европа и първата висока сграда на Стария континент, която покрива изискванията за пасивна къща.

На 24 140 кв.м полезна площ са разположени банки, ресторант, кафе, детска градина, офисни помещения. 20 и 21 етаж са предвидени за конферентен център, а шест подземни етажа осигуряват 263 паркоместа. Вътрешното разпределение на пространството осигурява максимално удобство и лесен достъп на бъдещите обитатели, които ще могат да се наслаждават и на максимален топлинен и звуков комфорт.

Строителни предизвикателства

OPEKСтроежът на почти 80-метровата конструкция стартира в началото на 2010 г.  При изкопните работи са извадени 40 500 куб.м пръст, а основите се полагат на 20 метра под нивото на улицата. Строителството поглъща 55 000 куб.м. бетон и директно или индиректно дава работа на 1200 човека. Сградата израства в тясното пространство между две съществуващи вече високи постройки. Тя е тясна, дълга и висока, а отстоянията от съседите са минимални, което води до редица технически и логистични предизвикателства.

Зелена енергия

модерна фасадаОт банковия холдинг държат проектът да отразява всички изисквания за енергийна ефективност, заложени в неговата програма „Инициатива за опазване на климата”.

Слънце, земя, вода и въздух са съчетани умно и находчиво, за да се постигне максимално ефективно прилагане на въобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане. 11 000 кв.м двупластната външна фасада чрез специални панели гарантира добро управление на светлината през деня и оптимизира използването на слънчевите лъчи като се избягва прегряването и се осигурява вентилация. Естествената топлина на земята също влиза в употреба за отопление (геотермично отопление), а водата от близкия речен канал дава своя принос за охлаждането. В сервизните помощения в подземните етажи е разположена специална система, използваща биогаз, която работи само с възобновяеми енергийни източници и осигурява по-голямата част от необходимата енергия за отопление и охлаждане. Фотоволтаичната система пък генерира допълнителна зелена енергия. Чрез употребата на троен стъклопакет за прозорците се постига оптимална топло и шумоизолация на помещенията.

Прилагането на всички тези технологии води до 50% по-малко потребление на енергия в сградата спрямо други подобни. Това дава основание на Австрийското дружество за устойчиво строителство да оцени качеството й с 949 точки от общо 1000 възможни. На практика това означава, че по отношение на енергийната ефективност високата офис сграда покрива стандартите за пасивна къща.

Цени

В този „зелен” проект банката е  влажила 84 млн. евро като 5% от стойността на цялата инвестиция е използвана за мерки за повишаване на енергийната ефективност. Според експерти тази сграда е с около 4,6 млн. евро по-скъпа спрямо подобна от конвенционален тип. Очакванията са, че тази разлика ще се изплати за 14 години.

Please follow and like us:

Category: Aвстрия, инвестиции

Leave a Reply