Избори за президент и вицепрезидент 2011

12. октомври 2011 | By | 1 Reply More

Важно за всички, които искат да упражнят правото си на глас на 23 октомври 2011 г.

Информация на посолството на РБългария във Виена

С решение N1023 от 01.10.2011 г. на Централната избирателна комисия във Виена е образувана избирателна секция за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на РБългария, която се намира на адрес: 1040 Виена, Rechte Wienzeile 13.

Гласуването ще се проведе в горепосочената секция на 23 октомври 2011 г. от 06 до 19 ч. местно време.

Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години към датата на изборния ден включително, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

При явяването си в избирателната секция гласоподавателите трябва да представят валиден личен документ (паспорт, лична карта, военна карта), издаден съгласно чл.13 ал.1, т.1 и 2 от Закона за българските лични документи. В случаите на изтекъл срок на валидност на личните документи, избирателят може да гласува при представяне на удостоверение, издадено от българско дипломатическо или консулско представителство, че е подадено заявление за издаване на нов паспорт или нова лична карта.

Регистрация за гласуване в избирателна секция във Виена може да бъде извършена в самия ден на изборите чрез представяне на декларация по образец ( Приложение N17 от избирателните книжа за избори за президент и вицепрезидент на Републиката), съгласно чл.44 ал.3 от Избирателния кодекс.

Декларацията може да изтеглите тук

Category: България, Меланж

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Колеца каза:

    Не знам, дали читателите Ви ще ги вълнува, но все пак:

    От Избирателната комисия са се притеснили явно от данните, че българинът още не знае за „X“-а, който вече е единственият знак за отбелязване на предпочитание в бюлетината (О – кръгчето, и V – чавката, вече не вàжат).

    И още нещо – ако „Х“ излезе от квадратчето, бюлетината е невалидна. Повтарям: бюлетината е невалидна.

Leave a Reply