ОТ 1 ЮЛИ AMS улеснява издаването на работни разрешителни за чуждестранни ученици и студенти

6. май 2011 | By | 1 Reply More

                                          ПЪРВО В MELANGE BULGAREN

 

Отпада проверката за

подходящи австрийски кандидати

 ТЕКСТ Блага Златева

 Преди няколко седмици на сайта на австрийската агенция по заетостта (AMS) се появи информация за всички учащи се български студенти в алпийската страна. Тази информация обаче се оказа непълна и беше изтълкувана неточно и подвеждащо в някои интернет сайтове и агенции. Ето защо наш репортер се свърза с Готфрид Шонхофер от отдела за чужденците, за да разбере повече подробности какви промени се предвиждат относно правото на работа и откога ще влязат в сила.  

 ПЪРВИ ЮЛИ

От 1 юли влиза в сила нова разпоредба, засягаща всички чуждестранни ученици и студенти, на които е необходимо разрешително за работа в Австрия,

 В ТОВА ЧИСЛО И ГРАЖДАНИТЕ НА

БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

 Според нея студентите имат право да работят до 10 часа седмично до придобиване на бакалавърска степен или до приключване на съответната първа фаза от следването (т.нар. еrster Abschnitt в рамките на Diplomstudium), а след това – до 20 часа.

 ПРОМЯНА

Основната промяна, която се очаква да настъпи след 1 юли, е да отпадне проверката за наличие на подходящи кандидати с австрийско гражданство или на равнопоставените на тях европейски граждани на трудовата борса. Припомняме, че досега при подаване на заявление за разрешително за работа службата по заетостта правеше справка дали сред регистрираните като безработни има квалифицирани за съответното свободно място. За студентите, които в повечето случаи кандидатстват за места, неизискващи особена квалификация, това автоматично

 ОЗНАЧАВАШЕ „НЕ“
ОТ СТРАНА НА AMS

 С изключение на това нововъведение и на ограничението в работното време процедурата по издаване на разрешителните остава същата до изтичане на преходния ограничителен срок за легална работа, който за България и Румъния е до 1 януари 2014 г. Дали обаче от 1 юли ще завалят добри новини под формата на разрешителни за работа, предстои тепърва да разберем.

Category: Aвстрия, Oбразование, България, Меланж, пазар на труда, студент

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Василена каза:

    Значи не е вярно, че имаме право на работа 🙁 Така като чета излиза, че само ще им е по-трудно да ни издават отказ за разрешение за работа.

Leave a Reply