Църкви

Българска православна църква „Св. Иван Рилски“
1040 Wien, Kühnplatz 7
Тел. 0664/224 43 70
уебсайт: www.bok.at

имейл: info@bok.at

Започвайки от 11 юни 2017 г. службите биват отслужвани в новата българска църква на следния адрес:

1120 Wien,

Dunklergasse 21, Top 1, Kirche

(U4,  U6, A12, Längenfeldgasse)

––––––-

Български архиерейски параклис „Св.св. Кирил и Методий“
1040 Wien, Klagbaumgasse 4
Тел. 0699/ 195 85 481
www.orthodoxes-kloster.at

–––––––

Православна община „Св.Димитър Солунски“

имейл: priester@orthodox.co.at

Тел: +43 699 19209404

уебсайт: www.orthodox.co.at