Дистанционно обучение в Стопанска академия „Димитър Ценов“, Свищов

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ е акредитирана да извършва обучение по две професионални направления – „Икономика“ и „Администрация и управление“ в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.

В дистанционна форма се предлагат над 11 специалности в бакалавърска степен и над 40 магистърски програми в двете направления, включително и за кандидати с неикономическо образование от предходната си степен.

Дистанционната форма е изключително удобна за хората, които:

 • ценят времето си и искат сами да го управляват (те решават, кога и как ще се подготвят, използвайки системата да дистанционно обучение);
 • искат да учат, докато работят, докато отглеждат най-ценното – децата си, докато почиват или забавляват;
 • искат да учат от всяка точка на света.

С какво е необходимо да разполагат студентите:

 • желание да се развиват.
 • интернет връзка.
 • РС или лаптоп, таблет или смартфон.

Какво осигурява Стопанска академия:

 • Пълен комплект учебни материали за подготовка.
 • 24/7 онлайн достъп до всички електронни ресурси за обучение (https://dl.uni-svishtov.bg) и постоянен контакт с преподавателите и консултантите по съответната дисциплина.
 • Изпитни сесии само в събота и неделя (за да не се налага вземане на отпуск).
 • Избор от студента на център за административно обслужване (вкл. и за полагане на изпити): София, Стара Загора или Свищов.
 • Диплома и европейско дипломно приложение на английски език, признати в Европейския съюз, САЩ и Канада.

Актуална и подробна информация за приема и обучението в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ може да намерите на следните адреси:

за бакалавър: https://www.uni-svishtov.bg/bg/admission/bachelor/majors

за магистър: rshttps://www.uni-svishtov.bg/bg/admission/master/majo

За допълнителна информация и въпроси относно дистанционното обучение пишете на Центъра за дистанционно обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“: dlearning@uni-svishtov.bg

Имейл: dlearning@uni-svishtov.bg

Уебсайт: https://www.uni-svishtov.bg